Baza legală privind datele cu caracter personal pe care se întemeiază activitatea INCASO:

Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal a fost deschisă spre semnare pentru statele membre ale Consiliului Europei la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 şi a intrat în vigoare la 01 octombrie 1985

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Avizele Grupului de lucru privind protecţia datelor, instituit în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE

Constituţia Republicii Moldova

Codul Civil al Republicii Moldova

Codul colectorului – aprobat de Asociaţia Patronală a Companiilor de Colectare a Datoriilor din Moldova - APCD

Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

Legea nr. 110 din 9 iunie 2011 privind ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de supraveghere şi fluxul transfrontalier al datelor

Legea nr. 229 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia

Legea nr. 271 din 07 noiembrie 2013 privind formularea unor declaraţii ale Republicii Moldova la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal

Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie

Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire le registre

Hotărîrea Parlamentului nr. 483 din 2 iulie 2009 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal

Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal

Hotărîrea Guvernului nr. 883 din 25 noiembrie 2011 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal”

Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal.

INCASO este inregistrat in calitate de Operator de date cu Caracter Personal la Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova!