Recuperarea întârziată a creanțelor, o greșeală care poate duce la falimentul companiei

Dezvoltarea majorității întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova depinde, într-o mare măsură, de administrarea rațională a resurselor și de capacitatea de a asigura un rulaj eficient al lichidităților financiare.

Există suficiente exemple ale unor companii profitabile care au avut probleme grave din cauza gestionării defectuoase a lichidităților. Extinderea exagerată a perioadei de recuperare a creanțelor reprezintă o cauză comună a eșecului afacerilor, întrucât lipsa „banilor cash” duce la apariția în lanț a problemelor.

Vânzarea definitivă a creanțelor bănești este cea mai sigură și rapidă soluție pentru returnarea datoriilor de către o companie. Această opțiune este ideală în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, pentru care „înghețarea” banilor reprezintă un impediment semnificativ în dezvoltarea afacerii și/sau creșterea eficienței. Mai mult decât atât, chiar și companiile de prestări servicii și furnizorii de utilități, inclusiv cele de microfinanțare (telefonie fixă și mobilă, gaze, energie electrică etc.) recurg pe larg la vânzarea creanțelor pentru recuperarea banilor.

Vânzarea creanțelor se realizează printr-un contract încheiat între creditor și INCASO. De regulă, specialiștii noștri procedează mai întâi la evaluarea GRATUITĂ a dosarului. Ulterior, în funcție de tipul și gradul factorilor de risc, INCASO, fie vine cu o ofertă de cumpărare a creanțelor, fie vă propune serviciile sale pentru recuperarea datoriilor. Portofoliile care depășesc 100 de creanțe și clienții INCASO au prioritate.