INCASO m-a anunțat că am o datorie neplătită. Eu ce fac?

INCASO m-a anunțat că am o datorie neplătită. Eu ce fac?

Sunați la următoarele numere de contacte 022853785, 022959359 ca să luați legătura cu unul din colaboratorii companiei care vă va ajuta cu suport informativ despre datorie și în baza cărui temei s-a format aceasta. Impreună, vom găsi un mod amiabil de soluționare a cazului.

În situația în care ați fost anunțat despre datorie printr-o scrisoare, atunci acolo veți găsi numărul de telefon al persoanei care este responsabilă direct de cazul d-voastră.

Vă sugerăm să luați legătura cu Incaso odată ce ați fost anunțat telefonic/verbal/în scris pentru că neachitarea datoriei la timp duce la apariția unor sume adiționale calculate la datorie sub formă de :
1. penalități pentru fiecare zi de întîrziere, stabilite conform contractului semnat între d-voastră și prestator,
2. dobînzi de întîrziere calculate conform art. 619 Cod Civil RM și conform contractului dacă acesta prevede o dobîndă de întîrziere,
3. cheltuieli de judecată care au fost suportate pentru ca cauza d-voastră sa fie soluționat în judecată de judecată în vederea încasării forțate a datoriei din motivul refuzului de achitare pe cale amiabilă.

De aceia vă invitam să fiți receptivi la solicitările noastre de plată a datoriilor d-voastră, pentru ca aceasta să nu devină ulterior simțitor majorată!


Bucliș Ana,
Avocat, INCASO

ÎM "INCASO" SRL Compania de Colectare a Datoriilor
Parte a Grupului JULIANUS INKASSO
Prezenți în: R. Moldova, România, Estonia Lituania, Letonia, Finlanda, Suedia, ș.a.
Adresa: mun. Chișinău, str. Hâncești 138/1, MD 2070
www.incaso.md www.julianus.ee
Tel: +373 22 85 37 85,
Fax: +373 22 853765, e-mail: info@incaso.md
follow us on Facebook: http://www.facebook.com/incaso