Debitorii cesionaţi de la Salubrity Solutions pot cere recalcularea datoriei adresându-se Companiei Incaso.

Debitorii cesionaţi de la Salubrity Solutions pot cere recalcularea datoriei adresându-se Companiei Incaso.

Aducem la cunoştinţă debitorilor de la Salubrity Solutions, care au lipsit 3-6 luni şi dispun de acte confirmative prevăzute de legislaţia în vigoare,cărora nu li s-au făcut recalcul, se pot adresa Companiei INCASO, ce va oferi suport la recalcularea plăţilor datorate. Pentru recalcularea datoriei ne puteţi contacta la numărul de telefon: (022) 95 93 59 sau la numerele de telefon din notificările expediate de Incaso.

Restanțierii care vor achita datoriile până la 29 februarie 2016, vor fi scutiți de obligația plății de dobânzi de întârziere. De asemenea, Vă reamintim că INCASO, propune soluții pentru achitarea datoriei în rate convenabile (fără dobânzi), precum și-i scutește de plata de dobânzi de întârziere deja calculate restanțierilor cu situații financiare dificile, la fel şi pensionarii, invalizii, veteranii.

INCASO, a preluat creanțe de la compania de salubrizare SALUBRITY SOLUTIONS (din mun. Bălți), în valoare de peste 2,6 milioane lei. Creanțele privesc debitorii care au restanțe la plata facturilor pentru anul 2014-2015 și au o întârziere în plată mai mare de 12 luni. Creanțele aparțin persoanelor fizice și juridice.


ÎM "INCASO" SRL Compania de Colectare a Datoriilor
Parte a Grupului JULIANUS INKASSO

Prezenți în: R. Moldova, România, Estonia Lituania, Letonia, Finlanda, Suedia, ș.a.
Adresa: mun. Chișinău, str. Hâncești 138/1, MD 2070
www.incaso.md www.julianus.ee
Tel: +373 22 85 37 85,
Fax: +373 22 853765, e-mail: info@incaso.md
follow us on Facebook: http://www.facebook.com/incaso

Sursa foto: capital.ro