Am luat credit de la o bancă / companie de microfinantare și am restanță față de aceasta, atunci de ce sunt sunat de INCASO dar nu de către Creditor?

Am luat credit de la o bancă / companie de microfinantare și am restanță față de aceasta, atunci de ce sunt sunat de INCASO dar nu de către Creditor?

ÎM INCASO SRL este companie de colectare a datoriilor și activează în corespundere cu legislația și contractele încheiate cu banci, organizatii de microfinantare, prestatori de servicii in domeniul telecomunicatii, energie electrica, servicii comunale etc.

Activitatea INCASO are drept temei un contract de cesiune sau un contract de prestare de servicii:

a) Contractului de cesiune a creanței(art. 556 Cod Civil RM) –prin care compania, față de care Cetățeanul are o oarecare datorie, cedează dreptul de a solicita executarea obligației de plată întreprinderii INCASO. Cesiunea de creanță este transmisă în volumul în care există la momentul transmiterii, nu afectează drepturile debitorilor și nu face obligația mai oneroasă. Totodata cu contractul de cesiune asupra ÎM INCASO trec garanțiile și drepturile accesorii creanței, ca de exemplu dreptul de a calcula dobînzi(art. 619,869 CC RM), penalități (art.624 CC RM) conform contractului și legislației RM, de asemenea dreptul de recuperare a cheltuielile aferente suportate de către INCASO, în faza prejudiciară, judiciară și de executare.
In cazul cesiunii nu e nevoie de acordul debitorului.
b) Contractul de prestări servicii de colectare a datoriilor (970 Cod Civil RM)- prin care INCASO se obligă să presteze servicii îndreptate spre încasarea datoriilor în beneficiul companiei titulare a dreptului de creanță, iar Compania titulara a dreptului de creanta se obligă să plătească remunerația convenită. INCASO prin intermediul contractului își rezervă dreptul de a solicita plata dobîzilor, penalităților, altor plăți efectuate necesare în procedura de colectare a datoriei. Compania titulara a dreptului de creanta poate pune pe seama debitorului toate costurile sale legate de mandatarea companiei INCASO sa colecteze creante.

Astfel în temeiul contractelor juridice încheiate între INCASO și terțele companii, INCASO este in drept sa utilizeze diferite căi legale în vederea încasării sumelor debitoare cum ar fi: expedierea reclamațiilor / somațiilor / notificărilor, apeluri telefonice, întrevederi cu debitorii, adresarea în instanța de judecată pentru apărarea drepturilor încălcate de către Datornici.
Apelul din partea companiei INCASO este una din modalitățile ale etapei prejudiciare, de solutionare amiabila a litigiului pecuniar, în care sunteți somat să efectuați plata restantă în vederea stingerii datoriei existente care trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credință (art. 572 CC RM).
Rugăm sa fiți receptivi la apelul INCASO întru evitare unei eventuale adresări în instanța de judecată pentru încasarea forțată a datoriilor, dar si a penalitatilor si dobinzilor calculate pina la data efectiva a platii datoriei in mod integral..
Cu respect , INCASO!

Autor, Ana BUCLIS, Avocat, INCASO