Cum își pot recupera Asociațiile de Proprietari datoriile de pe locatarii rău-platnici

Cum își pot recupera Asociațiile de Proprietari datoriile de pe locatarii rău-platnici

INCASO: Asociațiile de Proprietari ( APLP, CCL, ACC, ÎMGFL) întâlnesc tot mai mari probleme legate de gestionarea fluxurilor de bani. Aceste probleme sunt datorate în mare parte locatarilor neonești care nu plătesc datoriile sale.
Asociațiile depun eforturi în soluționarea amiabilă și recuperarea benevolă a datoriilor. Deseori aceasta este vital, deoarece din lipsa de rezerve financiare Asociațiile riscă rezilierea contractelor cu furnizorii, iar în final debranșarea blocurilor (inclusiv și a locatarilor onești) de servicii vitale.
O parte din debitori care nu plătesc sunt rău-platnici, alții sunt cei care au investit în imobil și nu știu că urmează să plătească și costurile de întreținere a imobilului și/sau nu respectă obligațiile de plată.

Ce soluții au Asociațiile de Proprietari ( APLP, CCL, ACC, ÎMGFL):

Daca debitorul nu achită datoria restantă, acesta urmează a fi acționat în judecată. Dar în acest caz Asociația va suporta costuri suplimentare de taxă de stat și servicii avocaționale. De asemenea un alt cost este cel de timp – procesul judiciar va dura cel puțin 6-12 luni, de asemenea alte cel puțin 6luni se vor consuma și în faza de executare. Astfel, opțiunea recuperării de bani fără avansări, este una deosebit de importantă pentru Asociație.
O problemă aparte reprezintă faptul că cei care administrează Asociația de Proprietari nu sunt colectori/recuperatori și nici nu pot, în mare parte să se ocupe cu aceasta. O problema aparte este faptul că urmează să fie recuperați bani de la un alt locatar/vecin.

Ce oferă INCASO: Servicii profesioniste de colectare a restanțelor în faza prejudiciară, judiciară și de executare.

Ne adresăm Asociațiilor de Proprietari care au de recuperat restanțe la întreținere sau au dificultăți în încasarea acestora de la locatari. Invităm să se adreseze către INCASO pentru recuperarea banilor.
Remunerația noastră este achitată sub forma unui onorariu de succes calculat în procente NUMAI DIN SUMA RECUPERATĂ! Nimic nu se plătește în avans. Toate costurile, inclusiv cele prejudiciere, le putem pe seama debitorului!
INCASO folosește metode clasice de lucru (somații de plată, notificări, angajamente de plată, contactări telefonici, întâlniri, discuții, medierea litigiului). Contează că știm să le utilizăm profesionist și abil. Suntem adepții profesionalismului.
”Dorim să ajutăm Asociațiile de Proprietari cu privire la recuperarea debitelor, pentru a nu se mai ajunge în situația în care să se facă debranșări masive la nivelul scărilor de bloc, astfel având de suferit și ceilalți locatari, fie ei și bun-platnici - periclitarea derulării contractelor încheiate cu furnizorii fiind o problemă la nivel național”, a declarat Sergiu Begu, Director pe vînzări.
Am implementat și gândit acest program de recuperare debite ca urmare a numeroaselor solicitări venite din partea Asociațiilor de Proprietari, care în momentul de fața sânt și clienții noștri. Mai mult decât atât, putem spune că înregistrăm o rată de recuperare pentru Asociațiile de Proprietari de 68,5% din valoarea debitelor înaintate către societatea noastră.

De ce INCASO este cea mai buna soluție?

Prin colaborarea cu INCASO vă putem oferi o eficiență de până la 68,5% în faza prejudiciară. Costurile de judecată și de executare le suportă atât Asociație de Proprietari cit și INCASO. Prin aceasta INCASO reiterează că e gata să împarte riscurile alături de Clientul său.
De asemenea calculăm și recuperăm de pe debitor și dobânzi de întârziere calculate conform legislației în raport cu rata de refinanțare a Băncii Naționale. Aceste dobânzi permit Asociației să-și compenseze costurile financiare pe cale în eventualitate le suportă.

Pentru a discuta oferta și pentru a stabili condițiile contractuale, Vă rugăm să ne contactați în vederea stabilirii unei întâlniri la nr. +373 22 85 37 89, 022 85 37 85.
INCASO Moldova gestionează peste 100.000 de dosare și deține un portofoliu de peste 500 de clienți doar din R. Moldova, printre care sunt și Asociațiile de Proprietari (ÎMGFL, APLP, CCL, ACC).


ÎM "INCASO" SRL Compania de Colectare a Datoriilor
Parte a Grupului JULIANUS INKASSO
Prezenți în: R. Moldova, România, Estonia Lituania, Letonia, Finlanda, Suedia, ș.a.
Adresa: mun. Chișinău, str. Hâncești 138/1, MD 2070
www.incaso.md www.julianus.ee
Tel: +373 22 85 37 85,
Fax: +373 22 853765, e-mail: info@incaso.md
follow us on Facebook: http://www.facebook.com/incaso