Volumul vânzărilor pe piaţa serviciilor de acces la Internet la puncte fixe a crescut cu peste 13%, în primul trimestru al anului

 În primul trimestru al anului 2015, volumul total al veniturilor provenite din vânzarea serviciilor de acces la Internet la puncte fixe a crescut, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu peste 13,1% (+29,7 mil. lei) şi a însumat 256 mil. lei, iar numărul abonaţilor la serviciile respective a sporit, faţă de finalul anului 2014, cu 1,4% (+7,3 mii) şi a depăşit cifra de 516,5 mii. Aceste date se conţin în raportul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) despre evoluția pieţei serviciilor transmisiuni de date şi acces la Internet la puncte fixe în primele trei luni ale anului 2015, publicat astăzi pe pagina web oficială a ANRCETI.

Conform datelor agregate de ANRCETI, din cei 61 furnizori de servicii de acces la Internet la puncte fixe, cele mai mari creşteri ale vânzărilor acestor servicii au fost înregistrate de companiile Starnet Soluţii şi Moldtelecom. Vânzările primei companii au sporit cu 28,6% şi au însumat circa 62,5 mil. lei, iar ale celei de-a doua companii – cu 9,8% şi au totalizat circa 159,5 mil. lei. Veniturile provenite din vânzarea serviciilor de acces la Internet la puncte fixe, prestate de compania Orange Moldova, au crescut cu 1% şi au alcătuit 4,9 mil. lei, iar volumul cumulat al vânzărilor realizate de ceilalţi 58 de furnizori ai serviciilor respective au sporit cu 5,2% şi au totalizat peste 29,1mil. lei. Urmare a acestei evoluţii, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile de acces la Internet la puncte fixe a crescut cu 4,4% şi a însumat circa 166,4 lei.

Creşterea vânzărilor pe acest segment de piaţă se datorează, în principal, sporirii numărului de abonaţi la serviciile de acces la Internet în bandă largă, utilizării de către aceştia a ofertelor atractive de conectare la Internetul de mare viteză, care conţin câteva servicii incluse în pachet (bundle).

În perioada de raport, majoritatea abonaţilor noi la serviciile de acces la Internet la puncte fixe au ales Internetul de mare viteză. Astfel, numărul abonaţilor conectaţi la Internet prin fibră optică (FTTx - Fiber to the premises) a sporit cu 9,3 mii (+3,6%) şi a însumat circa 269,3 mii, a celor care au ales cablul coaxial – cu mai bine de o mie (+2,8%) şi a totalizat peste 36,9 mii, iar numărul abonaţilor conectaţi la reţea în baza tehnologiilor xDSL (Digital Subscriber Line) a scăzut cu peste 2,5 mii (-1,2%) şi a alcătuit 209,2 mi. La finele primului trimestru, 52,1% din numărul total al abonaţilor la Internet fix utilizau tehnologia FTTx, 40,5% – tehnologiile xDSL şi 7,1% – cablul coaxial.

Datele agregate de ANRCETI arată că cei mai mulţi abonaţi la serviciile de acces la Internet la puncte fixe – 40,2% din numărul total al acestora – beneficiază de viteze de acces la reţeaua globală de peste 30 Mbps. Astfel, 35,7% din abonaţi accesează Internetul la viteze cuprinse între 30 şi 100 Mbps şi 4,5% – la viteze de peste 100 Mbps. Totodată, 33,6% din abonaţi dispun de viteze de acces la Internet cuprinse între 2 şi 10 Mbps, 17,2% – de 10-30 Mbps şi 9% – de viteze de până la 2 Mbps.

La finele perioadei de raport, poziţiile de piaţă, în funcţie de cifra de afaceri, ale celor mai mari furnizori de servicii transmisiuni de date şi acces la Internet la puncte fixe – Moldtelecom, Starnet Soluţii şi Orange Moldova – au suportat schimbări uşoare. În comparaţie cu primul trimestru al anului 2014, cota de piață a companiei Starnet Soluţii a crescut cu 2,8 puncte procentuale (p. p.) şi a alcătuit 23,1%, cota de piaţă a Moldtelecom a scăzut cu 2,1 p. p. şi a constituit 61,9%, iar cea a Orange Moldova s-a micşorat cu 0,3 p. p. și a însumat 2,7%. Ceilalţi 58 de furnizori deţineau împreună o cotă de piaţă de 12,3%.