Companiile din Moldova specializate în recuperarea datoriilor s-au asociat pentru a reglementa profesia

Două cele mai mari companii specializate în colectarea de creanțe au înființat Asociatia Patronala a Companiilor de Colectare a Datoriilor (APCD), prima asociație profesională pentru companiile din acest sector. Potrivit nou-inființatei asociații, scopul înființării ei a fost acela de a reglementa profesia recuperării de datorii.

Companiile INCASO și Colect Capital Grup sunt cele 2 fondatoare ale APCD. Firmele doresc ca prin aceasta să reglementeze profesia pe care o reprezintă și să stabilească un set de principii de etica profesionala, care sa fie respectate de companiile de colectare, în relația cu debitorii persoane fizice și juridice.

"Era nevoie de înființarea unei astfel de asociații, care să se ocupe în primul rînd de recunoașterea acestei profesii în Republica Moldova și de promovarea regulilor de conduită profesionistă pentru companiile ce activează în domeniul recuperarii de creanțe", a declarat co-președintele asociației și directorul general al INCASO, Veaceslav Mîrza.

Asociatia a aprobat un Cod de Conduită, la standardele internaționale din domeniu, care vor fi nevoite să-l respecte toate companiile care doresc să devină membri. Codul va fi actualizat de către asociație ori de câte ori va fi necesar, iar aceasta va monitoriza permanent respectarea lui.

APCD va oferi consultanța privind metodele legale si consecințele acestora, în vederea recuperării creanțelor si a activității specifice activităţii de colectare/recuperare a datoriilor şi management al creanțelor, ca parte din activitatea de management. Toate activităţile APCD se vor desfășura în conformitate cu prevederile din codul de conduita, în vederea indicării procedurilor care trebuie adoptate de către membri.

Misiunea APCD este de a-și reprezenta membrii prin modalităţi specifice, la nivel național și internațional, de a promova si proteja activitatea de colectare/recuperare a datoriilor şi management al creanțelor. Scopul APCD este acela de a stabili standarde de calitate în domeniu, de a recomanda metode comerciale, pentru securizarea si garantarea creanțelor, precum si metode de evaluare a solvabilității persoanelor juridice şi fizice.

Mai multe detalii pot fi găsite pe www.apcd.md sau apelînd la 844 737