Articol publicat in Vocea Poporului, editia de vineri Nr.19 din 25 mai 2012

Laureaţi ai Concursului „Marca Comercială 2011”
„INCASSO” este un partener de nădejde

Interviu cu Veaceslav Mîrza, directorul Companiei SRL „INCASSO”
Dle director, mulţi cititori ai ziarului aud pentru prima dată de compania „INCASSO”.
- Când a fost ea fondată şi care este menirea ei?

- „INCASSO” activează pe piaţa Republicii Moldova din anul 2009 şi este o companie moldo-estoniană specializată în colectarea şi recuperarea datoriilor şi se inspiră din profesionalismul Companiei Julinaus (Julianus Inkasso) www.julianus.ee, care este lider în ţările baltice din 1994 şi are o experienţă de peste 15 ani în Uniunea Europeană. Noi suntem un partener demn de încredere pentru creditori, oferindu-le soluţii profesionale pentru reducerea conturilor de creanţe. În acelaşi timp, „INCASSO” sprijină debitorii, cărora le oferă soluţii viabile de achitare a datoriilor. Foarte multe probleme sociale au la bază anumite cauze financiare. Astfel, îmbunătăţind cultura relaţiilor financiare în societate, „INCASSO” participă direct şi indirect la rezolvarea diverselor probleme sociale. În acelaşi timp, compania se implică în revitalizarea activităţii economice în R. Moldova, fapt ce de asemenea influenţează pozitiv asupra situaţiei sociale.
Scopurile strategice sunt: informarea populaţiei referitor la căile legale de colectare a datoriilor, convingerea companiilor de a apela la instrumentele legale de recuperare a datoriilor.
Aplicând tehnologii informaţionale specializate, suntem capabili să procesăm portofolii foarte mari. Conform contractului şi a legislaţiei în vigoare, „INCASSO” colectează de la debitori plăţi auxiliare (amenzi şi penalităţi), costuri de mandat-recuperare, astfel încât costurile care au fost suportate sau pot fi suportate de către creditori sunt puse completamente pe seama debitorului vinovat de generarea litigiului debitorial.
Debitorilor le oferim diverse opţiuni pentru a achita datoria până la judecată, posibilitatea de remediere a situaţiilor prin reeşalonarea plăţilor, prin restructurarea datoriei. În cazul în care debitorii nu pot sau nu doresc să utilizeze aceste oportunităţi, atunci se aplică măsuri mai dure, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, iar în cazurile de escrocherie informăm publicul larg (publicarea datelor pe www.incasso.md).

- Cine apelează la serviciile companiei „INCASSO”?

- Clienţii noştri în mare parte sunt persoane juridice. Am putea numi companiile Moldcell, Moldtelecomn, Coca-Cola, Petrom, Iute-Credit, Biblioteca Publică de Drept... Pe parcursul anilor am acumulat o experienţă bogată de lucru cu partenerii atât din interior, cât şi din exterior. Pe plan intern colaborăm fructuos cu beneficiarii de servicii, cu companiile similare de colectare din Europa şi din Moldova. Doresc să menţionez un lucru important în activitatea noastră cotidiană. La finele anului 2011, prin iniţiativa companiilor „INCASSO” şi Colect Capital Grup a fost înfiinţată Asociaţia Patronală a Companiilor de Colectare a Datoriilor (APCD), având drept scop promovarea celor mai bune practici de colectare-recuperare a datoriilor şi de management al creanţelor. Misiunea APCD este de a reprezenta membrii săi la nivel naţional şi internaţional, de a promova şi proteja activitatea de colectare-recuperare a datoriilor şi managementul creanţelor. „INCASSO” este membru fondator al Asociaţiei.

- La dezvoltarea şi extinderea ariei de activitate a unei companii un rol important le revine specialiştilor de înaltă calificare...

- Aveţi perfectă dreptate. Personalul e un factor important în derularea unei afaceri, mai ales dacă această afacere ţine de domeniul serviciilor. Pot spune cu certitudine că specialiştii companiei noastre au fost selectaţi „pe sprânceană”, cum se spune în popor. Avem astăzi o echipă puternică şi capabilă să rezolve orice problemă.
Accesând serviciile „INCASSO”, compania comanditară începe recuperarea imediat şi nu este nevoie să aştepte hotărârea judecătorească. Recuperarea promptă a banilor va permite ca fluxul de numerar să lucreze pentru dvs., pentru că banii nu vor fi îngheţaţi. În cazul băncilor şi altor companii, se diminuează costurile legate de crearea rezervelor băneşti de garanţie.
Clientul creditor trebuie să fie axat pe afacerea sa şi să nu se ocupe cu recuperarea datoriilor, iar aceasta va permite ca competivitatea clientului să nu aibă de suferit.
„INCASSO” poate scuti clientul de plata mai multor costuri importante, cum sunt: plata taxelor de stat, a serviciilor juridice sau de executare a hotărârii judecătoreşti.
Sistemul tehnologiilor informaţionale performant ne permite să procesăm rapid şi eficient datorii în volum mare. Acest sistem ne-a fost oferit de compania fondatoare, Julianus Inkasso. În prezent lucrăm foarte mult pe direcţia informării, pentru ca oamenii să înţeleagă corect cu ce se ocupă o companie de colectare a datoriilor, de ce trebuie să coopereze cu ea. Sperăm ca aceste lucruri pe viitor să fie bine conştientizate de cetăţenii Republicii Moldova. Ne dorim foarte mult ca în ţară să existe o cultură înaltă a plăţilor, ca oamenii să nu aibă datorii. Dar până când oamenii vor înţelege acest adevăr noi lucrăm şi întreprindem toate măsurile ca debitorii să fie corecţi şi să returneze datoriile.
Colectivul nostru a început anul 2012 destul de reuşit. În primul trimestru al anului curent am obţinut o eficienţă de colectare a datoriilor cu 27% mai mare decât în perioada similară a anului trecut. De asemenea am contractat noi clienţi strategici. Despre activitatea noastră ne vorbeşte faptul că ni s-a decernat titlul onorific Laureat al Concursului „Marca comercială a anului 2011” la nominaţia „Debutul anului” şi ni s-a înmânat Medalia de aur. De asemenea, la finele lunii martie am obţinut certificatul internaţional de calitate conform standardului ISO 9011 : 2008 pentru serviciile de colectare a datoriilor.
Pe plan de marketing am derulat o campanie inedită pe facebook cu scopul de a informa populaţia despre cei incluşi în lista de debitori administrată de „INCASSO”.

- Care sunt întreprinderile de la care colectaţi cu greu datoriile?

- Cu cele mai mari greutăţi la recuperarea datoriilor ne ciocnim la întreprinderile mici care, de regulă, nu dispun de active. Dar şi întreprinderile mari ne fac probleme la acest capitol. Cu regret, legislaţia ţării noastre nu protejează creditorii. În cazul persoanelor juridice, acestea răspund pentru obligaţiile lor doar în limita activelor care, de regulă, lipsesc. Iar aceasta oferă un spaţiu de manevră mare escrocilor. În Israel, de exemplu, fondatorii răspund cu avere proprie pentru obligaţiile companiei fondate.
O altă deficienţă este faptul, că legislatorul a exclus din Codul penal al R. Moldova răspunderea pentru vânzarea ilegală a bunului gajat. Aici apare întrebarea, care este sensul gajării bunului dacă debitorul dispune de el cum doreşte şi creditorul nu este protejat în nici un mod.
Cei mai dificili debitori sunt juriştii, avocaţii, funcţionarii publici, precum şi studenţii de la facultăţile de drept. Finalmente plătesc toţi, fiindcă dreptatea este de partea creditorului. Doar că acei care se opun mai mult şi plătesc mai mult.

- Compania „INCASSO” a elaborat câteva recomandări pentru debitori. Care sunt ele?

- Achitarea datoriei imediat după primirea notificării „INCASSO” este cea mai rezonabilă soluţie din punct de vedere economic şi juridic. Totuşi, conştientizăm că uneori aceasta este mult prea dificil pentru eliminarea datoriilor de aceea recurgem la următoarele acţiuni:
1. Informarea debitorului despre datorie şi despre consecinţe în caz de neplată în termen.
2. Asistenţă juridică a debitorului.
3. Semnarea unui acord de reeşalonare a datoriilor.

Pavel BUJOR
Vocea Poporului