PLANUL DE ÎNCASĂRI A SERVICIULUI FISCAL DE STAT A FOST DEPĂŞIT

Serviciul Fiscal de Stat al RM a prezentat încasarile în bugetul național pentru prima jumatate a anului 2012. La bugetul public național în semestrul I al anul 2012 s-a încasat suma de 8.979,7 mil. lei. Acest fapt denotă că planul încasărilor a fost depășit în proporție de 101,6%. În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, s-a înregistrat o dinamică pozitivă a încasărilor:

• La bugetul de stat – cu 16,4%;
• La bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – cu 38,3%;
• La bugetul asigurărilor sociale de stat – cu 10,7%;
• La fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – cu 10,4%.

În prima jumătate a anului 2012 la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale s-au înregistrat încasări de 2.025,9 mil. lei, ceea ce constituie o depăşire a planului de încasări cu 12,7%. La bugetul asigurărilor sociale de stat s-a încasat suma de 3.397,3 mil. lei, ceea ce reprezintă o depăşire a nivelului planificat pentru perioada dată cu 30,6 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului 2011 cu 329,2 mil. lei sau cu 10,7%. Pe parcursul semestrului I al anului 2012 la bugetul public naţional a fost încasată TVA în sumă de 1.565,4 mil. lei, cu 1,9 % sub valoarea planificată a încasărilor. Încasările impozitului pe venit este sumă de 1.886,8 mil.lei, ceea ce constituie o depăşire cu 157 mil. lei sau o îndeplinire în mărime de 109,1% a planului de venituri. Pe parcursul a 6 luni ale anului 2012, impozitele pe proprietate colectate au constituit 174,7 mil. lei, ceea ce constituie o depăşire cu 51,5 mil. lei sau o îndeplinire în măsură de 141,8% a planului de venituri

Bugetul public naţional reprezintă un sistem unitar de bugete şi fonduri, ce cuprinde încasările: bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Informația este preluată de pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat al RM http://www.fisc.md/common/tansparenta/activitate/raportsfs/Raport_privind_incasarile_administrate_de_SFS_in_sem_I_2012.pdf