INCASO recuperează restanţele pentru gunoi faţă de compania austriacă AVE Ungheni şi faţă de Primăria Ungheni

În contextul recuperării creanţelor restante pentru gunoi (servicii de salubrizare) faţă de compania austriacă AVE Ungheni şi faţă de Primăria Ungheni de pe unii debitori din or. Durleşti, INCASO, în parteneriat cu Primăria Durleşti, a organizat, drept prim pas, colectarea pubelelor restante de la locuitori.

Pubelele colectate au fost transmise anterior în comodat gratuit locatarilor în scopul colectării deşeurilor şi beneficierea de servicii de salubrizare oferite de compania austriacă Ave Ungheni. (N.A. Populaţia or. Durleşti este de cca 20.000 de locatari).

Avînd în vedere că, în anul 2012, or. Durlești a subcontractat o altă companie de salubrizare, în anul 2013, compania austriacă Ave Ungheni a purces la ridicarea pubelelor proprii sau a propus beneficiarilor să răscumpere pubelele utilizate la un preţ avantajos.

Drept rezultat, pe cale amiabilă, INCASO a reuşit recuperarea fizică a peste 70% din pubele, un număr important de pubele au fost de asemenea răscumpărate de cetăţeni.

Urmărind continuarea eforturilor de recuperare amiabilă a pubelelor şi restanțelor la facturi, în scopul prevenirii multiplelor adresări în judecată, avînd în vedere solicitările locatarilor, INCASO împreună cu AVE Ungheni şi Primăria Ungheni vor organiza colectarea suplimentară a pubelelor, precum şi va oferi posibilităţi de plată avantajoase, în formă de grafice, cetăţenilor care vor dori achitarea în rate a datoriilor la facturi.

INCASO, Compania nr. 1 de Colectare a Datoriilor din Moldova, este specializată în colectarea datoriilor și are misiunea de a îmbunătăți cultura plăților şi nivelul de educaţie financiară în rândul populaţiei şi a agenţilor economici.