Partenerul a luat un credit în secret, ce faci?

Partenerul a luat un credit în secret, ce faci?

Descoperirea unui credit secret luat de partener în timpul divorțului poate fi surprinzătoare și stresantă. Conform articolului 371 din Codul civil, orice bun dobândit de către soți în timpul căsătoriei este considerat proprietate comună, până la proba contrarie. Totuși, această prezumție nu se aplică în cazul datoriilor.

Potrivit articolului 24 din Codul familiei, fiecare soț este responsabil pentru obligațiile sale cu bunurile personale și cu o cotă-parte din bunurile comune, cotă care poate fi stabilită la cerere de instanța de judecată.

Ce se întâmplă cu creditul contractat în secret?
Soluția pentru această situație depinde de circumstanțele în care a fost contractat creditul sau împrumutul. Dacă în timpul procedurilor de divorț descoperiți că unul dintre soți a contractat un credit în secret, responsabilitatea achitării acestui credit depinde de contextul specific:
1. Creditul Folosit în Interesul Familiei - Dacă soțul care a contractat creditul a făcut acest lucru pentru nevoile familiei (cheltuieli comune, educație, îngrijirea copiilor etc.), ambii soți pot fi considerați responsabili pentru achitarea datoriei. Ambii rămân debitori solidari față de creditor până la achitarea integrală a datoriei.

2. Creditul Contractat pentru Interese Personale - Dacă creditul a fost luat de unul dintre soți pentru interese personale, fără beneficii pentru familie (achiziții personale sau alte scopuri individuale), responsabilitatea pentru achitarea datoriei poate cădea în principal asupra soțului care l-a contractat.

Exemplu: Maria și Dan sunt în proces de divorț. În timpul procedurilor, Maria descoperă că Dan a luat un credit de 20.000 lei fără să-i spună. Dan a folosit banii pentru a plăti renovările casei, în beneficiul familiei. În acest caz, Maria și Dan vor fi considerați ambii responsabili pentru achitarea creditului, deoarece banii au fost folosiți în interesul comun al familiei.
În schimb, dacă Dan a folosit creditul pentru a-și cumpăra un automobil personal, care nu a adus beneficii familiei, Maria poate solicita instanței ca responsabilitatea achitării datoriei să cadă în principal asupra lui Dan.

Demonstrarea Utilizării Creditului
Este esențial ca soțul interesat să demonstreze în fața instanței că suma creditului sau împrumutului a fost utilizată în beneficiul familiei pentru a stabili clar responsabilitățile fiecărui soț în privința datoriei respective.

În concluzie, în cazul unui credit secret, este important să se stabilească scopul pentru care a fost utilizat pentru a determina responsabilitățile legale ale fiecărui soț.

Alexandrina Lisnic, Jurist INCASO