Legea privind creditele de consum-în vigoare

Legea privind creditele de consum-în vigoare

La 6 martie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori.
Legea stabilește protecția economică a consumatorilor, cerințele care trebuie să fie incluse în acordurile de credit, contracte, calculul dobânzii anuale, efective, numărul și tipul comisioanelor care pot fi incluse în contract.

Legea reglementează dobânda anuală efectivă (DAE) și obligația publicării ei, iar creditorul va trebui să depună toate diligenţele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actului adiţional, iar informaţiile precontractuale sînt furnizate cu cel puţin cu 15 zile calendaristice înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă, perioada care poate fi redusă cu acordul scris al consumatorului.

Un alt moment important este faptul că consumatorul are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice în care poate revoca contractul de credit fără a invoca motive. Autoritatea de supraveghere privind respectarea legislaţiei cu privire la contractele de credit pentru consumatori este Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.
Legea a fost publicată la 06.09.2013 și a intrat în vigoare la 06.03.2014.

INCASO este liderul pieții de management al creanțelor mass market din Moldova şi un jucător important pe piața achiziției de portofolii de creanțe, în special de la companii din sectorul de telecomunicații, microfinanţare şi bănci, la moment procesează peste 90.000 de debitori activi.