Ce este arbitrajul și în ce cazuri se aplică

Ce este arbitrajul și în ce cazuri se aplică

Arbitrajul este o cale de rezolvare a disputelor în afara instanțelor de judecată, în care părțile implicate aleg un arbitru sau o comisie de arbitri pentru a lua o decizie.

Această metodă de soluționare a litigiilor, de obicei, este mai ușoară, mai rapidă și mai puțin costisitoare decât acționarea în instanță.
În continuare vă prezentăm câteva cazuri în care se poate ajunge la arbitraj:

  • Dispute comerciale - în lumea afacerilor aceste cazuri pot avea loc din diverse motive: probleme legate de plăți,  prestații, ș.a.
  • Păstrarea datelor confidențiale - dacă părțile vor să păstreze detalii confidențiale despre dispută, arbitrajul este alegerea perfectă.
  • Dispute internaționale - în cazurile în care disputele au loc în alte țări, arbitrajul vă ajută evitați dificultățile legate de legile străine.

Când mă pot adresa la o instanță de arbitraj?

Pentru a putea recurge la proceduri de arbitraj, este necesar ca cealaltă parte să fie de acord cu utilizarea metodelor alternative de rezolvare a conflictelor.  În cazul în care ați stabilit anterior această clauză în contract acest proces are un parcurs mai simplu.

Avantajele arbitrajului:

  • Cheltuieli mici;
  • Termen mai scurt de rezolvare a conflictului;
  • Hotărârea arbitrală este definitivă;
  • Spre deosebire de un proces judiciar, procedura arbitrală este privată;
  • Părțile au posibilitatea să-și aleagă arbitrii și pot identifica persoane care au cunoștințele și experiența necesară în domeniul în care a apărut conflictul;
  • Părțile decid cum și unde se va desfășura acest proces de arbitraj.

Ce se întâmplă după încheierea procesului de arbitraj?

Decizia pronunțată de arbitri trebuie respectată obligatoriu, urmând să fie pusă în aplicare voluntar, imediat sau în intervalul de timp menționat de către partea împotriva căreia s-a luat hotărârea.  Oricare parte are dreptul să conteste hotărârea arbitrală prin depunerea unei cereri de anulare către instanța competentă în termen de 3 luni de la primirea hotărârii. Instanța de judecată va emite o decizie cu privire la anularea totală sau parțială a hotărârii sau la respingerea cererii de anulare.

Ion Popa, jurist INCASO