Clauza penală- mijloc de garantare a executării obligațiilor

Clauza penală- mijloc de garantare a executării obligațiilor

Să presupunem că închiriați un apartament pentru o perioadă de 12 luni, iar în contractul de închiriere aveți stipulat că în cazul în care nu vă achitați chiria la timp va trebui să plătiți o penalitate calculată ca procent din chirie în fiecare zi. Acel punct din contract nu reprezintă nimic altceva decât o clauză penală.

În termeni mai simpli, clauza penală este o regulă scrisă într-un contract care stabilește o amendă pe care o parte trebuie să o plătească dacă nu își îndeplinește anumite obligații din contract. În afară de contractele de închiriere, situațiile în care putem întâlni asemenea clauze pot fi diverse, iar în acest articol vom analiza câteva situații:

Contractele de vânzare-cumpărare: când cumpărătorul nu achită prețul convenit în termenul stabilit acesta poate fi obligat să plătească o sumă penalizatoare.

Contractele de prestare a serviciilor: clauza penală poate fi aplicată pentru a compensa daunle sau a motiva executarea corectă a serviciilor.

Contractele de muncă: angajații pot fi supuși unor clauze penale pentru nerespectarea anumitor reguli interne ale companiei sau perntru încălcarea altor termeni contractuali. ș.a.

Când avem clauze penale într-un contract trebuie să fim atenți la claritatea și precizia lor, este important ca ambele părți să înțeleagă cu exacitate ce obligații implică și care sunt consecințele nerespectării acestora. De asemenea vom acorda o atenție sporită și sumei stabilite drept penalitate, o clauză penală excesivă poate fi considerată abuzivă și declarată nevalidă. Înainte de a semmna un contract care conține clauze penale este recomandat să cereți asistență juridică pentru a vă asigura că înțelegeți pe deplin termenii și efectele acestora.
 

Ana Maria Grozav, Jurist INCASO