Ce este o recipisă și cum se întocmește corect?

Ce este o recipisă și cum se întocmește corect?

Recipisa este o dovadă sau adeverință oficială, prin care se confirmă primirea pentru expediere a unei sume de bani, a unor acte, telegrame, colete etc.

Pentru ca o recipisă să fie întocmită corect, vă oferim câteva sfaturi utile:
1. Recipisa trebuie să fie scrisă de persoana care ia împrumutul (debitor);
2. În recipisă se indică numele/prenumele părților, datele din buletinul de identitate (adresa, IDNP, seria actului și valabilitatea acestuia);
3. Se indică suma împrumutului și valuta în care s-a eliberat suma de bani;
4. Se indică data rambursării împrumutului, precum și modalitatea de achitare (rate sau totală);
5. La discreția părților se poate consemna și penalitatea de întârziere a achitării;
6. Recomandăm ca recipisa să fie întocmită în momentul acordării împrumutului, trebuie de indicat expres data, locul transmiterii banilor;
7. Dacă la momentul transmiterii banilor și în momentul întocmirii recipisei, sunt prezenți martori, de dorit ca datele acestora să fie consemnate în recipisă;
8. La finele recipisei, se va scrie data întocmirii și semnătura părților;
9. La recipisă se anexează copiile actelor de identitate;
10. Puteți indica că părțile cunosc drepturile și obligațiile ce reies din recipisă conform legii;
11. Pentru a exclude alte consecințe care ar anula recipisa, puteți indica că la momentul încheierii prezentei recipise părțile conștientizează condițiile recipisei, fiind în stare de sănătate bună sau nu se află sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe psihotrope sau analoage.

Marin Brumă,
Jurist INCASO