De ce avem nevoie de soluționarea litigiilor prin mijloace alternative?

De ce avem nevoie de soluționarea litigiilor prin mijloace alternative?

Prin reglementarea soluționării litigiilor prin mijloace alternative, legiuitorul presupune că nu orice nemulțumire a unui consumator este automat și un litigiu pentru care să fie necesare măsuri de sancționare sau un proces pe rolul instanțelor de judecată.

Uneori, oamenii vor doar să li se rezolve o nemulțumire pe care o au față de un produs, o prestație sau un comerciant. Poate au încercat să discute cu comerciantul, dar, sub presiunea emoțiilor, dialogul s-a denaturat într-o formă de reproșuri sau tonul dialogului a urcat atât de mult încât nemulțumirea s-a transformat într-un litigiu greu de gestionat.

Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) permite rezolvarea litigiilor în afara instanței, cu asistență din partea unui organism imparțial de soluționare a litigiilor. Această metodă de soluționare a litigiilor în materie de consum este mai ușoară, mai rapidă și mai puțin costisitoare decât acționarea în instanță.

Există mai multe tipuri de SAL, cum ar fi:

• Medierea;
• Concilierea;
• Ombudsmanii;
• Arbitrarea;
• comisii de soluționare a reclamațiilor.

Cea mai practicată soluționare alternativa a litigiului este medierea.

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare alternativă a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane, care are o pregătire specială în domeniu, numită mediator. Procedura de mediere poate fi utilizată în diverse tipuri de litigii, precum:

• Litigii civile;
• Litigii de familie;
• Litigii privind protecţia consumatorilor;
• Litigii de muncă;
• Litigii comerciale.

Rolul mediatorului este de ajuta părţile să găsească o soluţie convenabilă şi durabilă pentru problema lor şi să ajungă la un consens, care să satisfacă toate părţile. Mediatorul acţionează imparţial şi neutru. El nu poate să impună o soluţie, aceasta trebuie să apară în procesul negocierilor, însă este responsabil să dezvolte cele mai eficiente tehnici de comunicare, să faciliteze discuţiile şi să construiască un acord între părţi.

Medierea este o procedură voluntară, se desfăşoară într-o totală confidenţialitate şi se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului. Medierea se consideră una dintre cele mai eficiente soluţii pentru rezolvarea conflictelor şi contribuie la armonizarea vieţii sociale. Serviciile prestate de mediator, costul cărora depinde de valoare şi complexitatea contractului, vor fi achitate de ambele părţi.

Marin Brumă,
Jurist INCASO