Când o scrisoare se consideră ajunsă la destinatar?

Când o scrisoare se consideră ajunsă la destinatar?

Scrisoarea reprezintă o comunicare trimisă unei persoane. Conținutul și mesajul acesteia fiind cel mai divers, totodată și metodele de transmitere a scrisorilor poate fi la fel de divers: de la metoda clasică prin intermediul poștei la utilizarea canalelor electronice. Indiferent de metoda de livrare, scopul de bază este același - ca mesajul să ajungă la destinatar în termeni cât mai restrinși.

Când o scrisoare se consideră ajunsă la destinatar? Probabil, această întrebare apare chiar de la început, odată cu ideea de a scrie o scrisoare. Evident că, metodele de expediere a unei scrisori sunt diverse, fie prin intermediul poștei, fie prin intermediul unui serviciu de curierat (curier rapid). Cu referire la al doilea caz, totul este cât se poate de simplu: scrisoarea este înmânată unui curier, iar acesta o tranmiste destinatarului, confirmând recepționarea.

În cazul scrisorilor transmise prin intermediul serviciilor poștale clasice, traseul pe care îl parcurge o scrisoare poate implica mai multe etape, fără a exista neapărat un contact direct între persoana care livrează plicul și destinatar. De obicei, scrisorile sunt plasate în cutiile poștale ale destinatarilor.

Pentru ca expeditorul să se asigure că această scrisoare a ajuns la destinatar, expeditorii pot opta pentru scrisoarea recomandată - care este o formă mai specială și mai practică de trasmitere a unei scrisori. Expeditorul va primi o chitanță care confirmă atât faptul că ajuns la destinație, cât și recpeționarea propriu-zisă - prin semnătura destinatarului. Scrisorile recomandate sunt pe larg folosite în ziua de azi de instiuții ale statului, precum si instituții private, deoarece prezintă și o asigurare ca s-au întreprins toate măsurile posibile ca destinatarului să-i fie transmis mesajul.

În paralel cu serviciile clasice de transmitere a scrisorilor, expeditorii pot folosi și notificările electronice, care permit ca scrisoarea să ajungă în doar câteva secunde la distinatar, ne referim la utilizarea internetului și a rețelelor de telecomunicații (sms, fax, email), această metoda este utilizată în prezent atât de persoane fizice, cît și de persoane juridice. Această metodă ușurează și accelerează acest proces, nu mai discutăm de faptul că, această metodă implică resurse minime.

De ce există norme specifice privind comunicarea sau notificarea actelor cu caracter judiciar?

Atât Codul de procedură civilă, cât și Codul de procedură penală fac referire în conținut sau în capitole aparte privind modul, scopul și locul citării persoanelor. De remarcat faptul că, în unele cazuri, aceasta este o metodă obligatorie cu necesitatea de a anexa dovada faptului că mesajul a ajuns la destintar. Scopul acestor norme este asigurarea faptului că destinatarul primește efectiv scrisoarea și că sunt respectate toate cerințele legale.

Însăși confirmarea faptului că destinatarul a primit scrisoarea, indiferent de metoda de livrare, și nu s-a prezentat în termenul prevăzut, poate avea consecințe, precum ar fi supunerea aducerii silite, anunțarea în căutare etc. În cazul emiteri unei hotărîri de către instanța de judecată, confirmarea recepeționări acestei hotări, naște după sine scurgerea termenului de contestare a deciziei.

Cum procedați dacă ați primi o scrisoare de la INCASO?


Compania INCASO expediază în adresa debitorilor scrisori simple sau recomandate, care informează în cele mai mici detalii despre existența unor datorii, dar și ce posibile soluții există pentru soluționarea pe calea amiabilă.

Va recomandăm să citți cu atenție notificarea, pentru că aceasta conține toată informația importantă despre restanța dumneavoastră: de unde provine restanța, suma pe care trebuie să o achitați, termenul-limită de rambursare, numărul de referință în baza căruia se va efectua achitarea. În măsura posibilităților, vă rugăm să achitați cât mai repede restanța.

Dacă întâmpinați anumite dificultăți, întrebați un specialist INCASO despre posibilitatea de reeșalonare sau refinanțare a restanței dumneavoastră. De cele mai multe ori, reușim să ajutăm cu una dintre cele două soluții debitorii care sunt cointeresați cu adevărat să rezolve problema. Scrieți-ne folosind chat-ul instant pe www.incaso.md sau apelați (022) 95 93 59; (VIBER / WhatsApp) + 373 79 66 77 17.

Cristina Cujbă,
Jurist INCASO