Tipuri de impozite și taxe persoane fizice | Termenul pentru achitarea impozitului în 2022

Tipuri de impozite și taxe persoane fizice | Termenul pentru achitarea impozitului în 2022

Sistemul de impozite şi taxe, cunoscut sub denumirea de sistem fiscal, reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare şi anulare a acestora. Totodată, conform art. 6 alin. (1) din Codul fiscal al Republicii Moldova, impozitul reprezintă o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţie de răspundere a acestuia pentru sau în raport cu contribuabilul care a achitat această plată.

Impozitele pot fi clasificate de legislaţia în vigoare, în raport cu debitorul real al obligaţiei fiscale ca impozite directe - care se încasează direct de la contribuabil la anumite termene și impozite indirecte - se stabilesc asupra vânzării bunurilor sau asupra prestării unor servicii. Un exemplu de impozit indirect este reprezentat de accize, care se include în prețul de comercializare a mărfii supusă accizării și este achitat de către cumpărător. Mărfurile supuse accizării pot fi atât de origine locală, cât şi de import.

Știați că parfurmurile, îmbrăcămintea din blană, dar și caviarul, inclusiv înlocuitorii de caviar sunt mărfuri supuse accizării în Republica Moldova, pe lângă alcoolul etilic, băuturile alcoolice și tutunul prelucrat - despre care majoritatea cunoaște că sunt mărfuri accizate, deoarece au un marcaj special tipărit și lipit pe ambalaj (timbru de acciz). Alte mărfuri supuse accizelor sunt petrolul și derivatele lui, dar și anumite mijloace de transport.

Așadar, persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova pot fi subiecți de plată a următoarelor tipuri de impozite și taxe:

%impozit pe venit; %impozit pe avere; %taxa pe valoare adăugată (TVA); %accize; %impozit pe bunuri imobiliare;

taxe rutiere; taxe locale.

Cota impozitului pe venit în Republica Moldova constituie 12% din venitul anual impozabil, dar poate varia în funcție de anumite categorii de venituri, cum sunt câștigurile din jocurile de noroc care sunt impozitate cu 18% sau veniturile din închirieri (arendă), unde avem o cotă de impozitare de 7%, în cazul în care atât locatorul, cât și locatarul sunt persoane fizice.

Cota impozitului pe avere este de 0,8% din valoarea estimată a bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv case de vacanță (cu excepția terenurilor), apreciată de către serviciul cadastral teritorial și care, cumulativ, întrunesc următoarele condiții: valoarea estimată totală constituie sau depășește 1,5 milioane lei; suprafața totală constituie sau depășește 120 de metri pătrați.

Cota TVA standard în Republica Moldova este de 20%, redusă în prezent la 12% în cazul HORECA și 8% pentru anumite bunuri/produse, cum ar fi livrarea și/sau importul de: pâine și produse de panificație, lapte și produse lactate, medicamente, gaze naturale și lichefiate etc.

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal și variază între 0,05 și 0,4% în cazul bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv terenuri aferente, garaje etc, respectiv 0,1% și 0,3% pentru terenurile agricole cu contrucții amplasate pe acestea.

Știați că, bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție sunt, de asemenea, supuse impozitării.

3 mai 2022, termenul-limită pentru depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice cetățeni pentru anul 2021, care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

Declararea impozitului se face anual, până la data de 25 martie. Anul acesta, Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova a anuțat extinderea până la data de 30 aprilie a orarului pentru depunerea declarațiilor pe venit pentru cetățeni persoane fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător. Dar, reieșind din faptul că, data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – 03 mai 2022.

Marin Brumă,
Jurist INCASO