Efectele juridice ale semnarii contractului

Efectele juridice ale semnarii contractului

Contractul este actul juridic civil care constă în acordul de voință între două sau mai multe persoane, încheiat în scopul de a crea, modifica sau stinge drepturi și obligații. Un contract semnat de ambele părți contractuale, valabil, are putere de lege pentru părți, iar modificarea și încetarea acesuia poate fi facută doar cu acordul parțiilor sau în cazurile prevazute de legislație.

Prin urmare, o condiție principală pentru valabilitatea încheierii actului juridic-contractul servește consimţământul, care se prezintă prin manifestarea de voință a unei persoane în vederea încheierii unui act juridic, pentru a cărei valabilitate consimțământul trebuie să fie liber exprimat și neviciat.

O altă condiție obligatorie pentru ca actul să devină lege pentru părțile contractuale este valabilitatea contractului. Legea stabileşte o anumită formă sau dacă părţile au prevăzut o anumită formă, contractul se consideră încheiat în momentul îndeplinirii condiţiei de formă. Este de menționat faptul că, Codul Civil al Republicii Moldova, în art. 313 stipulează că actul juridic poate fi încheiat verbal, în formă electronică, în scris sau în formă autentică. La examinarea cauzelor civile de către instanța de judecată în care una dintre părți a solicitat încheierea sau modificarea contractului, făra acordul celeilaite părți contactuale, se ia în calcul mai multe circumstanțe cum ar fi: lipsa negocierilor, utilizarea clauzelor abuzive din actul contractual, condițiile în defavoarea uneia dintre părți.

În concluzie, putem afirma cu certitudine că un contract valabil obligă în cel mai direct mod părțile contractuale să-și onoreze toate prestațiile asumate prin respectivul contract semnat, în condițiile și termenul acestuia.

Contractul, după natura lui, nu obligă doar la ce a fost în mod expres stipulat de către părțile contractuale, dar are și urmări prevăzute de legislație, acestea se subînteleg în cazul când nu au fost prevăzute în mod expres. Este de menționat că, efectele nerespectării condiților contactuale se pot rasfrânge și față de persoane terțe, sucesorii părții contratuale sau creditori, dacă aceasta este prevăzut în actul contactual. Și totuși, când una dintre părți, în mod unilateral, își dorește modificarea sau încetarea efectelor juridice ale unui contract se poate adresa în instanța de judecată, care va lua în calcul fie lipsa negocierilor sau utilizarea clauzelor abuzive și condițiile în defavoarea unui dintre părți.

Cristina Cujbă,
Jurist INCASO