Ce înțelegem prin cerere cu valoare redusă?

Ce înțelegem prin cerere cu valoare redusă?

În prezent, datorită fluctuației monetare naționale, procedura cu privire la cererile cu valoare redusă vine să accelereze obținerea unui titlu executoriu pe cale judiciară într-un termen restrîns și într-un mod simplificat, în cazul neonorării obligațiilor pecuniare.

Prezenta procedură este reglementată în temeiul art. 2762-2764 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova.

În continuare vom specifica ce condiții trebuie să îndeplinească o acțiune civilă pentru a fi acceptată de către instanța de judecată în procedura cererilor cu valoare redusă și care sunt caracteristicile acestei proceduri:

1. Valoarea sumei solicitate spre încasare nu trebuie să depășească 10 salarii medii pe economie la data sesizării instanței de judecată (de ex. în 2021 salariul mediu lunar constituia suma de 8716 lei), cu precizarea că se va lua în calcul doar suma de bază care a fost împrumutată/debursată fără dobânzi, penalități, comisioane etc;

2. Această procedură nu se aplică în materie fiscală, vamală sau în cazul răspunderii pentru prejudiciul cauzat de o autoritate publică ori de o persoană cu funcţie de răspundere și al răspunderii statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile ilegale ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii sau ale instanţelor de judecată, precum şi în cazul litigiilor cu privire la drepturile nepatrimoniale;

3. Este o procedură scrisă, în lipsa părților, dar la aprecierea instanței sau la solicitarea unei părți poate fi dispusă citarea participanților la proces, însă această acțiune de înfățișare trebuie apreciată ca o măsură excepțională;

4. De la comunicarea cerererii de chemare în judecată, pârâtului i se oferă un termen de 30 zile pentru prezentarea referinței. Ținând cont de faptul că se va examina cauza în lipsa părților, instanța trebuie să întreprindă toate măsurile în mod rezonabil pentru a-i aduce la cunoștință această procedură pârâtului, astfel asigurîndu-se contradictorialitatea.

5. Cererile cu valoare redusă se examinează în termen de 6 luni, însă la discreția judecătorului procedura scrisă poate fi schimbată în procedură generală.

6. Depunerea cererii reconvenționale este condiționată de acțiunea inițială, adică să nu depășească valoarea cererii inițiale cu valoare redusă.

În concluzie, menționăm că această procedură este un mecanism menit să garanteze derularea unui proces civil în termen rezonabil și să excludă tergiversarea soluționării anumitor cauze din motive îndoielnice.

Ilie Gurău,
Jurist INCASO