Contractul la distanță: definiție și particularități

Contractul la distanță: definiție și particularități

Digitalizarea este un fenomen prezent în toate domeniile de activitate, fiind deja o necesitate în cadrul serviciilor financiare. Potrivit Legii nr. 157 din 18.07.2014, „contractul la distanţă (contract încheiat prin mijloace de comunicare la distanţă) reprezintă un contract încheiat între un furnizor şi un consumator, de prestare a serviciilor financiare de consum la distanţă, în cadrul unei scheme organizate de vânzări sau de prestări de servicii la distanţă, administrate de furnizor, care utilizează exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanţă pentru încheierea contractului”.

Codul Civil al Republicii Moldova stipulează, în art. 1013, faptul că un „contract la distanță reprezintă orice contract negociat și încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestări de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și în momentul în care este încheiat contractul, inclusiv orice comandă făcută de consumator care produce efecte obligatorii asupra lui”.

Caracteristicile contractului la distanță sunt:
1. Utilizarea tehnicii de comunicare la distanţă înainte şi la încheierea contractului;

2. Comunicarea la distanţa este reprezentată de orice mijloc care poate fi utilizat pentru încheierea unui contract între profesionist şi consumator, şi care nu necesită prezenţa fizică simultană a celor două părţi.

3. Consumatorul cunoaşte doar informaţiile puse la dispoziţie de profesionist, buna-credinţă a acestuia jucând un rol important la încheierea şi executarea contractului.

4. Înainte ca un contract la distanță să producă efecte obligatorii pentru consumator, profesionistul trebuie să furnizeze consumatorului, într-un mod clar și inteligibil, informațiile prevăzute la art.1015 CC al RM.

5. Contractele la distanţă permit consumatorilor să procure produse sau să beneficieze de servicii cu o mare posibilitate de alegere.

Ținând cont de caracterul competitiv al serviciilor financiare de consum, necesitatea de a încheia contracte la distanță vine în ajutorul consumatorului pentru a fi informat în detaliu despre serviciul financiar de consum și de a beneficia de cele mai avantajoase oferte, în cel mai restrâns timp.

Ilie Gurău,
Jurist INCASO