Venituri care nu pot fi executate silit | Codul de Executare al Republicii Moldova

Venituri care nu pot fi executate silit | Codul de Executare al Republicii Moldova

Articolul 110 al Codului de executare prevede expres categoriile de venituri ale debitorului, care nu pot fi urmărite.

Astfel, indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure nu pot face obiectul executării silite. Același lucru este valabil și în cazul:

- pensiilor de întreţinere;
- indemnizaţiei unice acordată la naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare acordată pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani;
- indemnizaţiilor de deces şi de ajutor de deces;
- indemnizaţiilor de eliberare din serviciu;
- indemnizaţiilor persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;
- alocaţiilor sociale de stat.

În cazul în care contul dumneavoastră bancar, pe care sunt transferate fonduri aparținând categoriilor sus-menționate, a fost blocat de către un executor judecătoresc, urmează să prezentați executorului judecătoresc o confirmare eliberată de banca care v-a emis cardul despre despre categoria/ tipul veniturilor.

După prezentarea confirmării, executorul judecătoresc va ridica sechestrul de pe cont, iar sumele de bani vor fi deblocate.

Eugen Bujoreanu,
Avocat INCASO