Ce este o persoană fizică?

Ce este o persoană fizică?

Auzim deseori expresiile persoană fizică și persoană juridică, dar ce înseamnă mai exact aceste sintagme. Colegul nostru, Marin Bruma, Jurist INCASO, ne explică astăzi cum definește și ce prevede legea în cazul persoanelor fizice.

Persoană fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi şi de obligaţii civile.

Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice (art 24):

(1) Capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii civile (capacitatea de folosinţă) se recunoaşte în egală măsură tuturor persoanelor fizice;

(2) Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice apare în momentul naşterii şi încetează odată cu moartea;

(3) Dreptul la moştenire a persoanei fizice apare la concepţiune dacă se naşte vie.

Articolul 25 stipulează capacitatea de exerciţiu drept aptitudinea persoanei de a dobândi prin fapta proprie şi de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa.

Conform art 25, capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei fizice este atunci când:

(1) Capacitatea deplină de exerciţiu începe la data când persoana fizică devine majoră, adică la împlinirea vârstei de 18 ani;

(2) Minorul dobândeşte prin căsătorie capacitate deplină de exerciţiu. Desfacerea căsătoriei nu afectează capacitatea deplină de exerciţiu a minorului. În cazul declarării nulităţii căsătoriei, instanţa de judecată îl poate lipsi pe soţul minor de capacitatea deplină de exerciţiu din momentul stabilit de ea;

(3) Minorul care a atins vârsta de 16 ani poate fi recunoscut ca având capacitate de exerciţiu deplină dacă lucrează în baza unui contract de muncă sau, cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau curatorului, practică activitate de întreprinzător. Atribuirea capacităţii depline de exerciţiu unui minor (emancipare) se efectuează prin hotărîre a autorităţii tutelare, cu acordul ambilor părinţi, adoptatorilor sau curatorului, iar în lipsa unui astfel de acord, prin hotărâre judecătorească.

 


Marin Brumă,
Jurist INCASO