Ce este fidejusiunea?

Ce este fidejusiunea?

Fidejusiunea reprezintă un contract prin care o persoană (fidejusor) se angajează în fața creditorului să execute obligația debitorului, în cazul în care acesta nu ar executa-o el insuși în termen.

Fidejusiunea poate fi de trei feluri:

a) fidejusiune convențională, care se distinge prin faptul că debitorul și creditorul sunt de acord că este necesară aducerea unui garant;

b) fidejusiune legala, care se caracterizează prin faptul că obligația debitorului de a aduce un garant (fidejusor) pentru garantarea obligațiilor ce-i revin este instituită printr-o dispoziție imperativă a legii;

c) fidejusiune judiciară, care presupune că instanța judecătorească dispune, într-o anumită cauză, cu soluționarea căreia a fost investită, aducerea unui fidejusor care să-și asume obligația de a garanta plata de către debitor a ceea ce datorează creditorului său.

Articolul 1636. Obligația garantată prin fidejusiune

(1) Obligația garantată prin fidejusiune poate fi prezentă sau viitoare, pură și simplă sau afectată de modalități. Prin fidejusiune se poate garanta și obligația altui fidejusor.

(2) Dacă fidejusiunea s-a asumat înainte de încheierea contractului sau a altui act juridic din care rezultă obligația garantată, ea produce efecte din momentul încheierii acelui contract sau act.

(3) Fidejusiunea este globală dacă garantează toate obligațiile debitorului față de creditor sau obligația de a plăti soldul de debit al unui cont, fără a specifica izvorul acelor obligații.

Ca și caracter juridic, fidejusiunea este un contract accesoriu, consensual, unilateral, cu titlu gratuit.


Bruma Marin,
Jurist INCASO