Rambursarea anticipată a creditului | Ce prevede legea

Rambursarea anticipată a creditului | Ce prevede legea

Consumatorul are dreptul, în orice moment, să-şi stingă în totalitate sau în parte obligaţiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda şi costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

Conform art.20 (2) din legea cu privire la contractele de credit pentru consumatori, în cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul este îndreptăţit la o compensaţie rezonabilă şi justificată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului, cu condiţia că rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului este fixă. O astfel de compensaţie nu poate fi mai mare de:

a) 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi rezilierea convenită a contractului de credit este mai mare de un an;

b) 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit nu este mai mare de un an.

Nu se solicită o compensaţie pentru rambursare anticipată în cazul în care:

a) contractul de credit este acordat sub forma unei facilităţi de tip „descoperire de cont”;

b) rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă.

Orice compensaţie nu va depăşi cuantumul dobânzii pe care consumatorul ar fi plătit-o în perioada dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit.

Ana Stoian, Jurist INCASO