Care este diferența dintre „domiciliu” şi „reşedinţă temporară”? Ce spune legea?

Care este diferența dintre „domiciliu” şi „reşedinţă temporară”? Ce spune legea?

Deseori se face confuzie între „domiciliu” şi „reşedinţă temporară”. Din această cauză apar diverse situații la eliberarea unor acte juridice sau la perfectarea unor contracte. Ce spune legea în acest caz, explică colegul nostru jurist, Marin Bruma.

Conform art. 38 din Codul Civil al Republicii Moldova, domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta își are reședința obișnuită. Se consideră că persoana își păstrează domiciliul atât timp cât nu și-a stabilit un altul.

Reședința obișnuită demonstrează o legătură apropiată și stabilă a persoanei fizice cu locul vizat. La determinarea reședinței obișnuite se iau în considerare toate elementele de fapt relevante, în special durata și regularitatea prezenței persoanei în locul vizat, precum și condițiile și motivele acestei prezențe.

Reședința temporară a persoanei fizice este locul unde își are locuința temporară sau secundară. Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenția de a avea acolo reședința obișnuită. Dovada intenției rezultă din declarațiile persoanei făcute la autoritățile competente să opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar în lipsa acestor declarații, din orice alte împrejurări de fapt.

Persoana al cărei domiciliu nu poate fi stabilit cu certitudine se consideră domiciliată la locul reședinței sale temporare.În lipsă de reședință temporară, persoana este considerată că domiciliază la locul ultimului domiciliu, iar dacă acesta nu se cunoaște, la locul unde acea persoană se găsește.


Bruma Marin
Jurist INCASO