Dacă deții semnătură electronică, poți acorda împuterniciri online prin serviciul gratuit MPower

Dacă deții semnătură electronică, poți acorda împuterniciri online prin serviciul gratuit MPower

Împuternicirea de reprezentare electronică se bazează pe utilizarea semnăturii electronice.

Republica Moldova, în anul 2014, a adoptat Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic. Conform Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, aceasta reprezintă date în formă electronică, care sînt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sînt utilizate ca metodă de autentificare.

Pentru deținători de semnatură elctronică a fost creat un nou serviciu și anume: Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower).

Persoana fizică sau juridică poate oferi o împuternicire, doar accesând mpower.gov.md și autentificându-se. Urmând instrucțiunile, poate acorda în doar câteva secunde, fiind la sute de km distanță, împuterniciri puse la dispoziție de către acest serviciu, după cum:
• Ridicare certificat cazier contravențional;
• Ridicare certificat cazier detaliat;
• Ridicare certificat cazier juridic;
• Ridicare trimiteri Curier Rapid;
• Ridicare trimiteri poștale simple (neînregistrate).

Persoana reprezentantă poate fi orice persoană fizică cetățean al Republicii Moldova, inclusiv cei aflați peste hotare, cît și persoane juridice care dețin semnătura electronică și au primit codul de autorizare, în cazul persoanelor juridice IDNO sau cod fiscal, iar în cazul persoanelor fizice IDNP sau cod fiscal.

Serviciul este fără plată, cu titlu gratuit, nefiind necesare servicii notariale și durează doar câteva minute să acordați împuternici unei persoane pentru a ridica acetele de care aveți nevoie în numele dumneavoastră.

Cristina CUJBA, Jurist INCASO