Cum procedezi corect atunci când o persoană obține un credit pe numele tău

Cum procedezi corect atunci când o persoană obține un credit pe numele tău

În realitatea contemporană este greu de imaginat situația în care o persoană terță ar putea dobândi un credit în numele nostru, dar inventivitatea unor persoane de rea-credință uneori probează contrariul.

Totuși în cazul în care am devenit victima unui escroc, trebuie să ne protejăm drepturile, pentru a evita executarea obligațiilor contractuale pe care nu ni le-am asumat.

Deși cea mai evidentă și optimă cale de a soluționa problema respectivă ar fi să ne adresăm cu o plângere către banca/ organizația de creditare nebancară care a oferit creditul respectiv, totuși ne putem regăsi în situația când respectiva instituție nu acceptă plângerea și argumentele noastre care ar duce la anularea contractului și ne-ar absolvi de obligația de a achita plățile de credit. În situația refuzului, soluția o găsim în prevederile Codului civil al Republicii Moldova.

Astfel, potrivit prevederilor alin. (1-2) art. 339 Cod civil (în redacția în vigoare după 01.03.2019): „(1) Actul juridic încheiat în baza unei erori esențiale poate fi declarat nul de instanța de judecată dacă cealaltă parte sau terțul destinatar al actului juridic unilateral știa sau, după caz, trebuia să știe despre această eroare. (2)  Eroarea este esențială dacă la încheierea actului juridic a existat o falsă reprezentare referitoare la:a) natura actului juridic; b) calitățile substanțiale ale obiectului actului juridic; c) cealaltă parte a actului juridic sau terțul beneficiar al actului juridic, în cazul în care identitatea sau calitățile acestora sînt hotărîtoare pentru încheierea actului juridic.”

Prin urmare, putem înainta o cerere de chemare în judecată privind anularea contractului respectiv, în care vom solicita declararea nulității contractului de credit încheiat între BC/OCN și terța persoană de rea-credință, pe motivul existenței unui viciu de consimțământ la încheierea contractului, care se exprimă în eroare și anume eroare în persoană contractantă.

Totodată pentru o mai bună motivare în probatoriu, am putea solicita instanței dispunerea efectuării unei expertize judiciare olografe pentru a putea compara semnătura noastră și semnătura din contractul de credit.

În concluzie, recomandăm cetățenilor să nu încredințeze și să nu ofere nimănui actele de identitate sub niciun pretext și, eventual, să-și verifice sistematic istoria creditară la Biroul Istoriilor de Credit INFODEBIT, aceasta fiind singura modalitate de averifica dacă nu aveți credite străine înregistrate pe numele dumneavoastră.

Valeria Fratescu,
Jurist INCASO