Cine achită datoriile pentru serviciile comunale acumulate, după vânzarea apartamentului?

Cine achită datoriile pentru serviciile comunale acumulate, după vânzarea apartamentului?

Potrivit art. 25 alin. (1) al Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24 octombrie 2002, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii publice de gospodărie comunală sunt obligate să achite contravaloarea serviciilor prestate, conform facturilor primite, în termenul prevăzut de contractul încheiat între operator şi utilizator.

De regulă, la cumpărarea unui apartament, în cazul existenței unor datorii la serviciile comunale, acestea trec pe seama celui care dobândește dreptul de proprietate (cumpărător), deoarece este de datoria acestuia să verifice minuțios legalitatea actelor prezentate de către vânzător. De asemenea, cumpărătorului îi revine obligația să verifice dacă nu au fost aplicate sechetre sau gajuri asupra bunului imobil, înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Mai mult decât atât, vânzătorul nu are obligația de a achita datoriile dacă a vândut apartamentul, însă cumpărătorul are obligația să perfecteze ulterior toate contractele pe numele său.

Astfel, pentru a evita situațiile neplăcute cum ar fi dobândirea datoriilor pentru serviciile comunale, este important ca în conținutul contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil să se regăsească și prevederi cu privire la existența datoriilor la serviciile comunale sau alte aspecte importante.

În cazul în care dumneavoastră, în calitate de nou proprietar al bunului imobil, achitați datoriile, încercați să solicitați pe cale amiabilă recuperarea sumei de la vânzător, iar dacă refuză - îl puteți acționa în instanța de judecată. Totuși, înainte de a achita datoriile este important să verificați atent perioada în care au fost acumulate datoriile, întrucât acestea pot fi prescrise cel puțin parțial.

Important de reținut este faptul că, la procurarea unui bun imobil cu datorii la serviciile comunale, acestea vor trece către noul proprietar.

Doina CIULEACU
Jurist INCASO