Efectele gajului | Obligațiile debitorului

Efectele gajului | Obligațiile debitorului

În cazul în care contractul de gaj nu prevede altfel, debitorul gajist este obligat să păstreze bunul gajat, să-l întreţină, să nu-l distrugă, să nu-l deterioreze şi să nu-i diminueze valoarea în orice alt mod, decît numai în limita uzurii normale a acestuia.

În cazul în care contractul de gaj nu prevede altfel, debitorul gajist este obligat să suporte toate cheltuielile de întreţinere a obiectului gajului, inclusiv cele privind protecţia obiectului gajului faţă de prejudiciile aduse de către terţi.

Schimbarea destinaţiei, resistematizarea, construirea de dependinţe, precum şi demolarea, inclusiv parţială, a bunului gajat sînt permise doar cu acordul scris al creditorului gajist.

În cazul pierderii sau deteriorării bunului gajat, creditorul gajist poate cere de la debitorul gajist despăgubiri, substituirea ori completarea bunului gajat; achitarea de către debitorul gajist a valorii bunului stabilite în contract.

Dacă bunul gajat este distrus, deteriorat sau valoarea acestuia a scăzut considerabil din cauza acţiunii sau inacţiunii debitorului gajist, creditorul gajist are dreptul să ceară debitorului executarea anticipată a obligaţiei garantate

Eugen BUJOREANU
Avocat INCASO