Recuperarea prejudiciului pentru pierderea șansei

Recuperarea prejudiciului pentru pierderea șansei

Astăzi, Codul Civil modernizat prevede posibilitatea atragerii la răspundere civilă pentru șansa ratată/ pierderea șansei, care a dus la o situație dezavantajoasă cauzată de ratarea acestei șanse.

Noi toți avem o șansă: să participăm la semnarea unui contract important, să participăm la o licitație, să câștigăm un concurs sau un campionat.

Dacă ați pierdut această șansă din cauza unei fapte ilicite, prejudiciul va fi reparat proporțional cu probabilitatea obținerii avantajului, care nu a putut fi obținut din cauza intervenției faptei ilicite.

Mărimea acestui prejudiciu corespunde şansei pierdute şi nu poate fi egală cu avantajul care ar fi rezultat din şansă, dacă aceasta se materializa.

Pentru atragerea la răspundere civilă delictuală, în cazul prejudiciului suferit prin pierderea unei șanse, va fi necesar să demonstrați că:
1. A fost ratată o șansă reală și serioasă;
2. Șansa era aproape o certitudine;
3. Obiectivele propuse s-ar fi îndeplinit, dacă nu ar fi intervenit evenimentul care a condus la ratarea șansei.

Mărimea compensației pentru șansa pierdută se va stabili reieșind din probabilitatea de a obține avantaj din licitație, semnarea contratului sau câștigarea unui campionat. De exemplu, dacă probabilitatea obținerii întregului avantaj era de 100%, atunci despăgubirea va fi de 100% din valoarea economică pierdută.

Eugen BUJOREANU
Avocat INCASO