Rambursarea creditului în cazul încorporării în forțele armate

Rambursarea creditului în cazul încorporării în forțele armate

 Articolul 57 al Constituției RM prevede că, apărarea Patriei este un drept şi o datorie sfântă a fiecărui cetăţean. Serviciul militar este satisfăcut în cadrul forţelor militare, destinate apărării naţionale, pazei frontierei şi menţinerii ordinii publice, în condiţiile legii.

Potrivit art. 9 din Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr. 1245-XV  din  18.07.2002: „Cetăţenii care îndeplinesc serviciul militar ori execută serviciul civil beneficiază de protecţie socială şi juridică din partea statului în condiţiile legii”.

Potrivit art.398 alin. (1) lit. c) din Codul Civil al RM, „Curgerea termenului de prescripție extinctivă se suspendă dacă creditorul sau debitorul face parte din rândul forțelor armate puse pe picior de război”.

De exemplu, obligațiile care rezultă din contractul de împrumut se suspendă pe perioada îndeplinirii serviciului militar în termen, până la data expirării duratei serviciului militar.

Totodată, în asemenea circumstanțe, debitorul poate solicita negocierea unui nou grafic de rambursare cu organizația de creditare nebancară la care are credit.

În cazul în care, pe rolul instanței de judecată se află o cerere de chemare în judecată înaintată de creditor împotriva debitorului care îndeplinește serviciul militar în termen, potrivit prevederilor art. 261 lit. a) din Codul de procedură civilă RM, „La cererea participanţilor la proces sau din oficiu, instanţa judecătorească poate suspenda procesul în cazul în care: pârâtul sau reclamantul se află într-o unitate activă a Forţelor Armate sau a altor trupe şi formaţiuni militare ale Republicii Moldova”.

Coroborând normele legale citate mai sus, constatăm că, debitorul care execută serviciul militar obligatoriu este eliberat de executarea obligațiilor ce rezultă din raporturile juridice, pe perioada încorporării în forțele armate.

Doina CIULEACU

 

Jurist INCASO