Fidejusiunea pe înțelesul tuturor

Fidejusiunea pe înțelesul tuturor

Ce presupune fidejusiunea?

Fidejusiunea este o garanţie personală şi constă în angajamentul pe care şi-l ia o persoană (fidejusor) faţă de creditor de a executa obligaţia debitorului principal în cazul în care acesta nu o va executa. Creditorul are astfel certitudinea că, dacă nu va putea recupera creanța de la debitor, se va putea îndrepta către bunurile și patrimoniul fidejusorului, persoana care a garantat pentru datornic. Reglementarea legală poate fi găsită în prevederile art. 1628 – 1648 din Codul civil.

Cine poate avea calitatea de fidejusor?

Calitatea de fidejusor o poate avea atât o persoană fizică (cu capacitatea de exerciţiu deplină), cât și persoană juridică (sa fie solvabilă).

Care sunt efectele juridice pentru fidejusor în urma semnării contractului de fidejusiune?

Acceptând încheierea contractului de fidejusiune, fidejusorul se obligă să ramburseze pe cont propriu creditul, dobânzile, precum şi eventualele penalităţi, cheltuieli suplimentare, în cazul în care persoana care a luat creditul nu va achita în termen sau va achita parţial ratele stabilite.

Ce se intâmplă dacă fidejusorul achită datoria pentru împrumutător?

Dacă fidejusorul achită datoria acumulată de debitor către creditor, acesta are drept de regres împotriva datornicului pentru a-și recupera sumele plătite, în condițiile legii.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 1648 alin. (1) Fidejusorul are dreptul la restituire în regres din partea debitorului doar în măsura în care fidejusorul a executat obligația rezultată din fidejusiune. Suplimentar, fidejusorul se subrogă, în aceeași măsura, în drepturile creditorului față de debitor. Dreptul la restituire în regres și drepturile dobîndite prin subrogare există în paralel, (2) "În caz de executare parțială, partea rămasă din drepturile creditorului față de debitor are prioritate față de drepturile în care s-a subrogat fidejusorul”.

La ce trebuie să atragă atenția o persoană care acceptă să-i fie atribuită calitatea de garant pentru cineva?

Să evalueze capacitățile de plată a debitorului. Prin urmare, este foarte important ca fidejusorii să se asigure că persoana pentru care garantează va întoarce creditul în întregime şi la timp. Garantul trebuie să fie ferm convins că această persoană se va ţine de cuvânt.

Doina CIULEACU, Jurist INCASO