Consecințe de neplată sau de ce este important să ajungeți la un acord cu INCASO

Consecințe de neplată sau de ce este important să ajungeți la un acord cu INCASO

Întrucât situația debitorilor diferă de la caz la caz, consecințele de neplată sunt, la rândul lor, diferite. În contractele de împrumut semnate între creditori și debitori sunt prevăzute o serie de măsuri și penalități în caz de neplată. Atât timp cât debitorul a semnat contractul, înseamnă că a luat cunoștință de acestea și își asumă consecințele. Întârzierile de plată nu fac decât să crească suma datoriilor, deoarece se aplică sancțiuni, se adaugă costuri de colectare a datoriilor, costuri de judecată, costuri de executare etc.

La faza prejudiciară debitorul suportă suplimentar costurile de mandat / de colectare, întrucât acţiunile sau inacțiunile sale determină apariţia altor costuri legate de colectarea/ recuperarea datoriei prin reprezentarea intereselor creditorului, care suportă, din vina debitorului, și plata serviciilor colectorului/ de mandat etc.

Aceste costuri includ cheltuieli de prelucrare și gestionare a datoriei, căutarea debitorului, verificarea informațiilor în diverse baze de date, expedierea de notificări, discuții la telefon sau ieșiri în teren, asistența debitorului în căutarea de soluții pentru achitarea datoriei etc.

Costurile sunt calculate în funcție de durata procedurii prejudiciare, suma datoriei, comportamentul debitorului, în cazul sumelor mai mari se aplică între 5-7% din valoarea totală a datoriei.

Dacă debitorul nu cooperează, la faza judiciară, suplimentar datoriei, acesta va suporta: - taxa de stat achitată de INCASO sau client pentru iniţierea procedurii de judecată. Taxa de stat conform legii constituie 1,5 - 3% din valoarea sumei, dar nu mai puțin de 135 - 270 lei - costuri de reprezentare în judecată a avocatului. Conform recomandării Baroului de Avocaţi, costurile serviciilor avocatului sunt de circa 10% din suma datoriei, dar nu mai puţin de 2500 lei (indiferent de datorie).

La faza de executare costurile cresc şi mai mult, deoarece conform legii, debitorul va suporta taxele de executare care încep de la 800 - 1000 lei, iar în cazul deplasării executorului la domiciliul debitorului, cheltuielile cresc cu 300 lei pentru fiecare ieșire. Suplimentar, debitorul va suporta onorariul executorului judecătoresc de circa 10% din suma datoriei, dar nu mai puțin de 500 lei. Mai mult decât atât, indiferent dacă a fost sau nu semnat un contract, au fost sau nu stipulate anumite dobânzi de întârziere sau penalităţi, conform legii, INCASO calculează, iar executorul încasează de la debitor o dobândă la suma integrală a datoriei în mărime de 16%.

De exemplu: Dacă aveți o datorie de 1000 lei si refuzați cu rea-voință să o achitați, veți plăti suplimentar: 1000 lei (datoria) + 135 (taxa de stat) + 2500 lei (avocatul) + 1000 lei (taxe de executare) + (500 lei – onorariul executorului) + 16% pe an dobânda de întârziere + alte costuri = 5000 lei. Astfel, datoria crește de 5 ori!

În plus, faţă de costurile financiare, amânarea la plată devine, de asemenea, o povară psihologică pentru debitor. Întotdeauna este de preferat să se găsească o soluţie rapidă împreună cu INCASO, deoarece este mai ieftin și mai puțin dureros. Dacă nu puteţi plăti datoria integral, este rezonabil să se încheie cu INCASO un acord de reeșalonare privind plata datoriei - pe termen lung va costa mai mult decât achitarea imediată, dar se evită consecințele neplăcute menționate mai sus şi debitorul se poate simţi în societate mai relaxat.

INCASO recomandă tuturor debitorilor să evite consecințele determinate de neplata datoriilor și să contacteze creditorul în vederea identificării pe cale amiabilă a soluțiilor optime pentru returnarea creditelor. În felul acesta excludeți costurile suplimentare generate de acțiunile judiciare și de executare.

Dacă nu puteți plăti datoria integral, examinați opțiunea semnării unui acord de reeșalonare a datoriei cu INCASO - pe termen lung va costa mai mult decât achitarea imediată, dar se evită consecințele neplăcute menționate mai sus şi debitorul se poate simți mai relaxat. Contactați echipa INCASO și găsiți soluția potrivită pentru dumneavoastră!