Cine achită creditul după divorț?

Cine achită creditul după divorț?

Conform art. 371 din Codul civil, se prezumă că orice bun dobândit de soți în timpul căsătoriei este proprietate comună în devălmășie până la proba contrară.

Însă, în cazul datoriilor această prezumție nu se răsfrânge. Articolul 24 din Codul familiei stipulează că, fiecare soț răspunde pentru obligațiile proprii cu bunurile proprietate personală și cu cota-parte din proprietatea în devălmășie, care poate fi determinată de către instanța judecătorească la cerere.

Răspunsul la întrebare depinde de scopul pentru care a fost obținut creditul/ împrumutul de către unul dintre soți și/ sau dacă creditul/ împrumutul a fost folosit pentru nevoile familiei.

Astfel, soții răspund cu întreg patrimoniul lor pentru obligațiile care au fost asumate chiar și de unul dintre aceștia, dar în interesul familiei. Astfel, dacă creditul/ împrumutul a fost contractat în timpul căsătoriei, în interes de familie, iar ulterior soții au divorțat, ultimii (soții) vor fi considerați debitori solidari față de creditor până la achitarea integrală a datoriei restante. Totodată, soțul interesat urmează să demonstreze în instanța de judecată că suma creditului / împrumutului a fost utilizată pentru nevoile familiei.

Eugen Bujoreanu, Avocat INCASO