Dobânda și penalitatea de întârziere în contextul noului Cod Civil

Dobânda și penalitatea de întârziere în contextul noului Cod Civil

În noua redacție a Codului Civil intrată în vigoare la 01.03.2019, art. 624 a fost modificat și se regăsește acum în art. 947 denumit dispoziţii generale cu privire la clauza penală. Totodată, articolul 619 se regăsește, începând cu 01.03.2019, în textul art. 942, iar art. 585 în art. 874 CC.

Ultima versiune a Codului Civil introduce o nouă prevedere. Astfel, potrivit art. 942 alin. (4), în cazul în care s-a stipulat o clauză penală, creditorul poate să ceară, la alegere, fie dobânda de întârziere calculată conform dispozițiilor prezentului articol, fie penalitatea pentru întârziere. De asemenea, creditorul poate cere despăgubiri pentru prejudiciul cauzat în partea neacoperită de dobânda de întârziere.

Penalitatea pentru reziliere anticipată a contractului de împrumut

Potrivit art. 942 alin. 3 al CC, debitorul consumator are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plății este mai mic decât rata legală a dobânzii de întârziere.

Aliniatul 4 prevede că, în cazul în care s-a stipulat o clauză penală, creditorul poate să ceară, la alegere, fie dobânda de întârziere calculată conform dispozițiilor prezentului articol, fie penalitatea pentru întârziere. De asemenea, creditorul poate cere despăgubiri pentru prejudiciul cauzat în partea neacoperită de dobânda de întârziere.

În susţinerea legalităţii şi temeiniciei solicitării plăţii pentru reziliere anticipată a contractului, art. 1770 alin. 1 al Codului civil prevede că, în cazul în care a rezolvit contractul de credit pentru neexecutarea fără justificare a obligațiilor de către debitor, banca sau organizația de creditare nebancară nu are dreptul de a cere dobânda pe care o va rata din cauza încetării înainte de termen a contractului de credit. Această regulă nu împiedică banca sau organizația de creditare nebancară să ceară repararea prejudiciului cauzat conform dispozițiilor alin. (2) și, după caz, dispozițiilor privind neexecutarea obligațiilor”. Alin. (2) mai prevede că dispozițiile legale privind clauza penală rămân aplicabile.

Articolul 1772 alin. 1 al CC stipulează faptul că, în cazul în care debitorul rambursează total sau parțial creditul înainte de scadenţă, creditorul este în drept să ceară reparaţia prejudiciului cauzat prin rambursare anticipată cu deducerea sumelor economisite, luându-se în considerare creditul ce s-ar fi putut acorda din contul acestor mijloace. La calcularea prejudiciului, se ţine cont atât de venitul ratat al creditorului, cât şi de cheltuielile evitate de debitor prin rambursarea înainte de termen a creditului”. Alin. 2 prevede că părțile pot conveni asupra unui comision de plată anticipată prin care se va repara prejudiciul cauzat prin rambursarea anticipată”.

Taxa aferentă contractului de împrumut

Articolul 1765 Cod Civil stipulează că în afară de dobândă, părţile pot conveni asupra unui comision pentru serviciile prestate în legătură cu utilizarea creditului.

În justificarea poziţiei, instanţele de judecată, de regulă, invocă dispoziţiile 1242 – 1248 al Codului Civil care nu prevăd achitarea unor plăţi aferente contractului şi prevederile art. 1765 al CC care prevede că, în afară de dobândă, părţile pot conveni asupra unui comision pentru serviciile prestate în legătură cu utilizarea creditului.

Aplicarea acestui comision nu este interzisă de lege. Astfel, părțile se conduc de bazele legislaţiei civile art. 1 al Codului Civil şi anume libertatea contractuală, atunci când persoanele fizice şi juridice sunt libere să stabilească pe bază de contract drepturile şi obligaţiile lor, orice alte condiţii contractuale, dacă acestea nu contravin legii.

În situaţia în care prin semnarea contractului de împrumut debitorul a acceptat plata unui comision pentru acordarea împrumutului, instanţa va ţine cont de voinţa părţilor şi de drepturile şi obligaţiile care apar prin semnarea contractului de împrumut.

Eugen Bujoreanu, Avocat INCASO