ÎNTREBARE: Copiii sub 3 ani, scutiți sau nu de plata pentru deservirea ascensorului și serviciile de salubrizare?

ÎNTREBARE: Copiii sub 3 ani, scutiți sau nu de plata pentru deservirea ascensorului și serviciile de salubrizare?

Potrivit Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/ reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă:

Consumatorul este o persoană fizică sau juridică care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul, precum și de servicii locative, comunale și necomunale în baza contractelor încheiate cu prestatorul acestor servicii.

Serviciile locative, comunale şi necomunale se prestează proprietarilor de apartamente şi locatarilor din fondul locativ în baza contractelor încheiate cu gestionarul fondului locativ sau cu furnizorul/ operatorul, în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare.

Astfel, odată cu semnarea contractului se deschide un cont personal de către prestatorul de servicii, în conformitate cu datele prezentate şi confirmate de către gestionarul fondului de locuinţe sau proprietarii apartamentelor, în care se indică numărul de persoane care locuiesc în acest apartament, inclusiv și membrii de familie minori.

Plata pentru transportul deşeurilor menajere solide se calculează pentru o persoană şi se percepe în baza normelor şi tarifelor stabilite, conform conturilor (chitanţelor) prezentate de prestatorul de servicii şi contractelor încheiate în mod obligatoriu cu toţi consumatorii, inclusiv cu proprietarii caselor individuale cu proprietarii şi locatarii încăperilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţe, anexate sau înglobate în/ la blocurile locative, precum şi a întreprinderilor amplasate pe teritoriul aflat în folosinţa gestionarului blocului locativ.

Astfel, proprietarii/ coproprietarii/ chiriașii/ locatarii care dispun sau nu de viza de reședință, achită plata pentru serviciile locative, conforma tarifelor, reieșind din numărul de persoane care locuiesc în apartament.

Deși legislația în vigoare nu prevede expres de la ce vârstă locatarul este obligat să achite pentru serviciile comunale necontorizate, pct. 12 prevede că, în cazul în care gestionarul fondului locativ are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, plata energiei electrice utilizate pentru funcţionarea ascensoarelor se percepe, de către gestionar, proporţional numărului de persoane care locuiesc în bloc de la toţi proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor, cu excepţia copiilor de până la trei ani şi a persoanelor care locuiesc la etajul I.

În concluzie, în cazul în care ați primit o factură de plată în care este indicat numărul de persoane mai mare decât cel real, vă recomandăm să vă prezentați la prestatorul de servicii sau gestionarul fondului locativ pentru efectuarea recalculului sau să contestați factura de plată în instanța de judecată.

Eugen Bujoreanu
Avocat INCASO