Cum procedăm atunci când executorul judecătoresc refuză executarea cerințelor creditorului

Cum procedăm atunci când executorul judecătoresc refuză executarea cerințelor creditorului

Potrivit art. 24 alin. 1 al Codului de Executare, „la cererea creditorului, executorul judecătoresc este în drept să calculeze și să încaseze dobânzile, penalitățile și alte sume rezultate din întârzierea executării, în funcție de rata inflației și în conformitate cu art. 942 al Codul civil, în redacția în vigoare începând cu 01.03.2019”.

Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întârzierea executării poate fi depusă doar către executorul judecătoresc care deține documentul executoriu, prin care se stabilește obligația principală, până la stingerea acesteia.

Astfel, se consideră că prin refuzul său neîntemeiat, executorul judecătoresc încalcă prevederile art. 84 alin. 1 al CE, care stipulează faptul că, „asupra suspendării sau încetării procedurii de executare decide executorul judecătoresc, cu înștiințarea creditorului și a debitorului. Neprezentarea lor însă nu împiedică luarea deciziei”.

Prin urmare, înainte de a înceta procedura, executorul judecătoresc este obligat să informeze creditorul despre intenția de a înceta procedura de executare, solicitând acordul acestuia privind încetarea procedurii. Încetarea procedurii de executare unipersonal/ unilateral, fără a ține cont de interesele creditorului garantate prin lege, reprezintă o încălcare.

În cazul în care executorul nu execută cerințele creditorului sau decide unilateral asupra sorții dosarului, acesta încalcă prevederile art. 22 alin. 1 al Codului de Executare: „Executorul judecătoresc este în drept: g) să calculeze dobânzi, penalități, alte sume rezultate din întârzierea executării unei obligații ce decurge dintr-un document executoriu; h) să acorde asistenta părților în procedura de executare și altor solicitanți, explicându-le consecințele juridice ale actelor de procedură; k) să comunice, la solicitarea părţii interesate, actele procedurale”.

Refuzul executorului judecătoresc sau actele procedurale ale acestuia pot fi contestate, în termen de 10 zile de la data comunicării, în instanța de judecată în raza căreia activează executorul judecătoresc (informația poate fi verificată pe site-ul www.unej.md).

Speța dată se referă la un caz real, în care instanța de judecată a anulat încheierea executorului judecătoresc privind încetarea procedurii de executare, prin care executorul a fost obligat să admită cererea creditorului și să emită încheierea de încasare a dobânzii de întârziere.

Instanța a subliniat că executorul judecătoresc urma să înceteze procedura de executare doar după informarea creditorului despre faptul stingerii obligației de către debitor și dreptul acestuia de a solicita încasarea dobânzii de întârziere.

Eugeniu BUJOREANU
Avocat INCASO