Ai datorii și vrei să eviți procesul de judecată și alte costuri suplimentare?

Ai datorii și vrei să eviți procesul de judecată și alte costuri suplimentare?

INCASO îți propune cea mai nouă și cea mai eficientă cale pentru a evita procesele de judecată/ procedura de executare și anume MEDIEREA, care reprezintă una dintre metodele alternative de soluționare a conflictelor.

În prezent, în multe ţări din lume, medierea joacă un rol important în soluţionarea alternativă a litigiilor. Acest subiect a fost considerat ca fiind unul dintre cele mai importante de către Consiliul Europei şi Uniunea Europeană, fiind adoptate numeroase rezoluţii, regulamente, decizii etc. întru implementarea şi dezvoltarea acestei instituţii – medierea.

În Republica Moldova aceasta metodă este reglementată prin Legea cu privire la mediere nr. 137 din 03.07.2015, intrată în vigoare pe data de 27.10.2017. Conform prevederilor art. 2 din legea sus-menționată, medierea reprezintă modalitatea de soluţionare alternativă a litigiilor pe cale amiabilă, în cadrul unui proces structurat, flexibil şi confidenţial, cu asistenţa unui sau mai multor mediatori.

Medierea se încheie între părți și tot procesul este supravegheat de mediator. Acesta fiind a treia parte implicată în rezolvarea conflictului, iar în termeni legali mediatorul este persoana terță, atestată în condițiile Legii cu privire la mediere, care asigură desfășurarea procesului de mediere în vederea soluționării litigiului dintre părți. Mediatorul își poate desfășura activitatea în cadrul unui birou de mediere sau al unei organizații de mediere.

Conform art. 21 din Legea cu privire la mediere: ,,Părţile sunt în drept de a determina prin acord comun toate aspectele ce ţin de iniţierea, derularea şi finalizarea procesului de mediere. Mediatorul, până la încheierea contractului de mediere, este obligat să informeze părţile despre scopul medierii, procedură, drepturile şi obligaţiile mediatorului şi ale părţilor, precum şi despre consecinţele procesului de mediere, efectele semnării unei tranzacţii şi despre consecinţele nerespectării prevederilor tranzacţiei semnate. Procesul de mediere începe la data semnării contractului de mediere. Contractul de mediere se încheie în formă scrisă”.

Mediatorul ajută părţile prin comunicare și negociere să rezolve conflictele apărute, în cazul INCASO, între client și debitor, iar rezultatul medierii este încheierea unui acord de împăcare - TRANZACȚIA, ce prevede un grafic avantajos de plăți coordonat de ambele părți și care urmează a fi respectat. Anume tranzacția presupune soluționarea amiabilă a litigiului.

Atenție, odată semnat acordul de împăcare, respectarea și executarea tranzacției devine obligatorie pentru părți. Astfel, dacă tranzacția încheiată în cadrul unui proces de mediere, care a avut loc în afara procesului civil, nu este executată benevol, pentru a fi executată silit, aceasta poate fi, după caz, confirmată de către instanța de judecată în condiţiile Codului de procedură civilă. Conform art. 490 CPC al RM: ,,În cazul admiterii cererii, judecătorul emite o încheiere privind confirmarea tranzacţiei, concomitent cu emiterea încheierii judecătorul eliberează şi titlul executoriu, susceptibil de executare silită”.