Recuperarea datoriilor în baza recipisei

Recuperarea datoriilor în baza recipisei

Recipisa poate rezulta dintr-o datorie care s-a format urmare a unor relații/ raporturi sau în baza unui împrumut.

Dacă vorbim despre o recipisă din conținutul căreia reiese că o parte se obligă să restituie o datorie, atunci recipisa dată va fi considerată un contract nenumit, care se va supune expres și implicit acordului de voință a părților, precum și dispoziţiilor legale aplicabile contractelor şi obligaţiilor contractuale prevăzute în general de Codul Civil.

Dispoziţiile generale cu privire la raportul obligaţional vor permite creditorului să pretindă de la debitor suma datorată, iar debitorul este obligat s-o restituie. În caz de neexecutare, creditorul are dreptul de a obţine plata silită a sumelor de bani datorate ajunse la scadenţă (inclusiv dobânda de întârziere, despre care vorbim mai jos).

Dacă în temeiul recipisei are loc transmiterea unei sume de bani și este prevăzut un termen pentru executarea obligaței de plată, respectiv dobânda suplimentară la acea obligație, putem spune că a fost încheiat un contract de împrumut în formă scrisă între două sau mai multe persoane.

De asemenea, părţile pot conveni ca suma datorată în temeiul recipisei să fie rambursată în condiţiile unui contract de împrumut.

Codul Civil nu conţine reguli speciale cu privire la forma recipisei, urmând să fie respectate regulile generale referitoare la forma convenţiei, adică prevederile art. 321, 322 Cod Civil, conform cărora actele juridice dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice şi persoanele fizice şi dintre persoanele fizice se încheie în formă scrisă, dacă valoarea obiectului actului juridic depăşeşte 1000 de lei, iar în cazurile prevăzute de lege, indiferent de valoarea obiectului.

Nerespectarea formei scrise a recipisei lipseşte părţile de dreptul de a solicita, în caz de litigiu, proba cu martori pentru confirmarea valabilităţii acesteia.

Recipisa nu poate servi drept temei pentru încasarea sumei împrumutului, dacă acest înscris nu conţine datele de identificare ale părţilor şi informații concrete despre suma ce urmează a fi restituită. Se va reţine că înscrisul dat reprezintă expunerea unui act juridic civil şi, în consecinţă, urmează să corespundă exigenţelor legale, inclusiv referitor la clauzele esenţiale ale acestuia.

Indiferent dacă o recipisă poate servi temei juridic pentru recuperarea datoriilor, vă recomandăm să apelați la persoane care practică activitate în domeniul justiției (avocați, notari, mediatori, companii de consultanță juridică etc) care vă pot ajuta să perfectați un contract de împrumut care, ulterior, vă va permite să recuperați banii ușor și fără risc de a pierde procesul de judecată.

În recipisă poate fi specificată plata unei penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, potrivit art. 947 CC, întrucât lipsa unei asemenea clauze duce la imposibilitatea de a cere penalități.

Fie că este sau nu prevăzută în recipisă dobânda de întârziere, legea permite calcularea dobânzii de întârziere (potrivit art. 874 si 942 CC), care se va calcula din suma datorată: o dobândă egală cu rata de refinanţare a BNM, plus 5 puncte procentuale pe an, în cazul în care debitorul este un consumator sau 9 puncte procentuale pe an, în celelalte cazuri. Actualmente rata BNM este de circa 6,5% pe an, la care se adaugă fie 5%, fie 9%, după caz.

Cum recuperați o datorie?

Dacă în procesul de recuperare a datoriei au apărut probleme, debitorul refuză benevol executarea obligațiilor de plată sau nu răspunde la apeluri și tărăgănează plata, una dintre opțiuni ar putea fi adresarea către INCASO, care vă poate ajuta să recuperați banii în faza prejudiciară sau să vă adresați în judecată.

INCASO oferă servicii de recuperare a datoriilor în faza prejudiciară, judiciară și de executare.

Pentru detalii apelați (022) 85 37 85 sau scrieți-ne folosind fereastra de contact din dreapta paginii www.incaso.md.

Eugen Bujoreanu, INCASO