Vecinii refuză plățile către asociația de proprietari: Ce prevede legea în cazul rău-platnicilor

Vecinii refuză plățile către asociația de proprietari: Ce prevede legea în cazul rău-platnicilor

În conformitate cu art. 22 alin. 1 al Legii condominiului în fondul locativ: „Membri ai asociaţiei de coproprietari sînt toţi proprietarii locuinţelor (încăperilor) din condominiu”.

În conformitate cu art. 20 alin. 1 lit. d) al Legii condominiului în fondul locativ: „asociaţia de coproprietari are dreptul să stabilească pentru fiecare proprietar cuantumul plăţilor obligatorii conform cotei de participare”.

Totodată, potrivit art. 21 lit. c): „asociaţia de coproprietari este obligată să asigure executarea de către toţi membrii asociaţiei a obligaţiilor lor privind întreţinerea şi reparaţia bunurilor imobiliare din condominiu;

Art. 26 alin. 5 lit. j) prevede că: „de competenţa adunării generale a membrilor asociaţiei de coproprietari ţine aprobarea, pentru fiecare proprietar, a cuantumului plăţilor obligatorii în conformitate cu cota-parte a acestuia”.

Prin procesul verbal al adunarii generale a asociaților se pot stabili anumite tarife sau încheia contracte cu agenții care prestează serviciile comunale.

Procesul verbal, dacă se semnează de majoritate, devine obligatoriu pentru toți membrii asociației de proprietari. Astfel, vecinii care refuză plățile pot fi obligați prin hotărârea instanței de judecată să achite datoriile. 

Referitor la sistarea apei sau altor servicii pentru neachitarea datoriilor, deconectarea este permisă doar cu notificarea prealabilă a consumatorului. Ulterior, în prezența a doi martori, se procedează la sigilarea contorului.

Recuperarea creanțelor este una dintre cele mai dificile activități, care necesită mult timp și implică cheltuieli suplimentare care, de cele mai multe ori, nu sunt recuperate. Dacă aveți datorii și nu știți cum să le recuperați, INCASO vă ajută să soluționați eficient și profesionist problema datoriilor. Pentru informații suplimentare apelați (022) 85 37 85.