Cum vă restituiţi banii împrumutaţi?

Cum vă restituiţi banii împrumutaţi?

De câte ori vi s-a întâmplat să ajutaţi pe cineva cu bună-credinţă şi să împrumutaţi bani rudelor, prietenilor sau chiar unor persoane pe care nu le cunoașteți atât de bine, iar mai apoi aceştia să se facă a uita de datorie? Probabil, fiecare dintre noi a fost cel puţin o dată într-o astfel de situaţie. Cum am putea să ne restituim banii, dacă datornicii noştri, cu rea-credinţă, amână momentul achitării datoriei?

Pentru a evita astfel de probleme cel mai bine ar fi să nu daţi bani cu împrumut. Dacă, însă, decideţi să faceţi acest pas, e important să aveţi cel puţin un înscris, care ulterior ar face dovada transmiterii banilor.

Aşadar, ori de câte ori daţi cuiva bani cu împrumut, întocmiţi fie o recipisă, fie un contract de împrumut. Să le luăm pe rând:

1. SEMNAȚI un CONTRACT de ÎMPRUMUT în conformitate cu art. 867-874 din Codul Civil al Republicii Moldova. Astfel, potrivit Codului Civil (art. 867), prin contractul de împrumut o parte (împrumutătorul) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date.

2. În contract indicaţi datele personale ale fiecărei părţi, suma pe care o daţi spre împrumut scrisă cu cifre şi cu litere, data la care datornicul trebuie să vă întoarcă datoria şi, desigur, indicaţi nişte clauze speciale – cum ar fi plata unei dobânzi, care trebuie să fie într-o relaţie rezonabilă cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei.

3. Autentificarea notarială a contractului nu este obligatorie. Acesta produce efecte juridice prin simplu acord al părţilor, exprimat prin semnătura fiecăreia. După încheierea contractului trebuie neapărat să semnaţi şi o recipisă despre recepţionarea sumei împrumutate. Totuşi, dacă este vorba de o sumă mare de bani, atunci cel mai bine ar fi să autentificaţi notarial acest contract.

4. SEMNAȚI o RECIPISĂ! Textul urmează a fi scris de mână de persoana care ia banii cu împrumut, pentru a vă asigura pe viitor că, dacă debitorul (datornicul) nu recunoaşte datoria, veţi putea cere o expertiză grafologică, care se va stabili dacă scrisul aparține sau nu împrumutatului. Atât creditorul (cel care dă banii), cât şi debitorul (cel care îi primeşte) trebuie să fie identificaţi prin nume, prenume, date din buletinul de identitate: serie, număr, cod personal, data eliberării, oficiul şi data la care acesta expiră, domiciliul actual. Ulterior, indicaţi suma pe care o împrumutaţi, scrisă cu litere şi cifre, data la care datoria ajunge la scadenţă (trebuie întoarsă), data şi semnătura împrumutatului. Eventual, puteţi indica şi locul unde a fost întocmit acest înscris. Recipisa o păstrează neapărat persoana care a împrumutat banii, aceasta va fi singura dovadă a împrumutului.

Dacă au apărut dificultăți în ceea ce privește restituirea împrumutului, vă recomandăm să vă adresați Companiei de colectare a datoriilor INCASO, care are o experiență de peste zece ani în recuperarea creditelor persoanelor fizice și juridice.