Răspunde persoana fizică pentru datoriile afacerii sale – întreprindere individuală? 

Răspunde persoana fizică pentru datoriile afacerii sale – întreprindere individuală? 

Întreprinderea individuală constituie un agent economic cu firmă proprie înfiinţată de un antreprenor în modul stabilit de legislaţie, cu drept de proprietate privată sau de proprietate comună - atunci când și membrii familiei sunt parte la înființare. Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sunt interzise de legislaţie.

Întreprinderea individuală nu este persoană juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică întreprinzător individual.  Patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului.

Antreprenorul, posesor al întreprinderii individuale, poartă răspundere nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul său. 

În cazul în care şi membrii familiei sunt posesori ai întreprinderii individuale, aceştia poartă răspundere nelimitată solidară cu întreg patrimoniul lor. 

Există însă bunuri care nu pot face obiectul urmăririi - bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului persoană fizică şi al membrilor lui de familie: încălţămintea, lenjeria de corp şi de pat, toate bunurile copiilor, icoanele şi portretele de familie etc. 

Pentru datoriile acumulute faţă de creditorii săi, întreprinderea individuală poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei civile din Republica Moldova.

Pentru faptele ilegale comise în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, persona fizică poate fi trasă la răspundere contravenţională sau penală.

Eugen Bujoreanu, INCASO