Datoriile se moștenesc? Cine achită datoriile celor decedați

Datoriile se moștenesc? Cine achită datoriile celor decedați

Decesul debitorului nu atrage încetarea tuturor obligațiilor sale contractuale, deoarece moștenitorul care a acceptat moștenirea devine debitor și are responsabilitatea pentru executarea obligațiilor defunctului din data deschiderii moștenirii.

Potrivit art. 1540 alin. (1) Cod Civil, moștenitorii care au acceptat succesiunea satisfac pretențiile creditorilor celui ce a lăsat moștenirea proporțional cotei fiecăruia în activul succesoral. Prin succesiune se transmite obligațiile patrimoniale, inclusiv datoriile în valoarea proprietății moștenite.

Art. 1444 alin. (1) Cod Civil stipulează că patrimoniul succesoral include atât drepturile patrimoniale (activul succesoral), cât și obligațiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moștenirea le avea la momentul decesului.

Succesiunea se deschide în urma decesului persoanei fizice sau declarării morții ei de către instanța de judecată. Succesiunea se consideră acceptată când moștenitorul depune la notarul de la locul deschiderii succesiunii o declarație de acceptare a succesiunii sau intră în posesiunea patrimoniului succesoral. Termenul de acceptare a succesiunii este de 6 luni de la data deschiderii ei.

În relațiile cu creditorul fidejusorul nu are dreptul să facă trimitere la răspunderea limitată a moștenitorilor și sa solicite reducerea obligațiilor sale proporțional valorii patrimoniului succesoral. Iar, conform articolului 1157 alin. (1) din CC, fidejusorul poate opune creditorului toate excepțiile pe care le-ar putea opune debitorul. În caz de deces al debitorului principal, fidejusorul nu se poate prevala de faptul că moștenitorii răspund limitat pentru obligația debitorului.

Autor: Eugen Bujoreanu, jurist INCASO