De ce să alegi INCASO ?!

În contextul în care suntem consideraţi o ţară care se confruntă zilnic cu numeroase probleme şi neajunsuri, colectarea datoriilor devine o activitate inevitabilă care vine în ajutorul atât a creditorului cât şi a debitorului.

Compania „INCASO”  se ocupă cu recuperarea datoriilor care include în sine şi asistența juridică necesară, căutarea şi identificarea debitorilor a bunurilor acestora, precum si acordarea  asistenţei în executarea hotărârilor  (ordonanţelor) judecătoreşti.

Oamenii au tendința de a se eschiva de la plata datoriilor, astfel își promovează imaginea unor victime ale crizei economice. De exemplu,  după obținerea unui împrumut , debitorul își schimba adresele, numerele de telefon, pleacă peste hotare fără să anunțe creditorul (fapt menționat în contractele de îmrumut) considerând că acest lucru scutește de plata ordinara a unui împrumut. În astfel de cazuri notificările nu ajung la destinatar, iar noi începem căutarea și identificarea debitorilor, toate aceste activități în cele din urmă costă resurse și bani. Pentru a evita litigiile, debitorul trebuie să reacționeze cât mai urgent posibil  la notificările transmise de INCASO. Acest fapt anticipă și cheltuieli suplimentare care sunt puse pe seama debitorului.

Dacă  într-adevăr  debitorul a rămas fără un post de lucru, are probleme grave de sănătate (invaliditate) ar fi bine să se adreseze creditorului pentru restructurarea datoriei. Stabilirea unei perioade rezonabile de graţie va permite debitorului să revină la capacitatea de plată regulată și în termen . Suntem indulgenţi cu toţi cei care sânt cooperanţi cu INCASO şi mergem în întâmpinare debitorului prin reeșalonarea plăţilor, prin reducerea dobânzilor şi penalităţilor, în unele cazuri putem să iertam costurile de mandat. Pe de altă parte,  debitorii care ne ignoră şi nu-şi onorează obligaţiile de plată, procedăm consecutiv pentru a aplica toată duritatea legii asupra debitorului rau-platnic ca acesta să plătească pe merite, iar creditorul să-şi obţină dreptatea.

Este rezonabil ca debitorul să-şi rezolve problemele legate de creanțe în faza prejudiciară deoarece in faza judiciară sau executorie costurile sunt cu mult mai mari.

Fiecare trebuie să ţină minte că Legea e de partea celui care are dreptate şi ea trebuie să fie respectată. Dacă cineva consideră altfel , înseamnă că în timpul apropiat va face cunoştinţă cu INCASO.