Recuperarea Banilor imprumutati în baza RECIPISEI!

În cazul în care în temeiul recipisei are loc transmiterea unei sume de bani, putem spune că a fost încheiat un contract de împrumut în formă scrisă între două persone sau mai multe persoane.

Codul civil nu conţine reguli speciale cu privire la forma recipisei, urmând să fie respectate regulile generale referitoare la forma convenţiei, adică prevederile art. 210, 211 Cod civil, conform cărora actele juridice dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice şi persoanele fizice şi dintre persoanele fizice se încheie în formă scrisă dacă valoarea obiectului actului juridic depăşeşte 1000 de lei, iar în cazurile prevăzute de lege, indiferent de valoarea obiectului.

Nerespectarea formei scrise a recipisei lipseşte părţile de dreptul de a solicita, în caz de litigiu, proba cu martori pentru confirmarea valabilităţii acesteia.

Recipisa nu poate servi drept temei pentru încasarea sumei împrumutului, dacă acest înscris nu conţine informaţii despre părţile contractului de împrumut şi despre suma concretă a împrumutului. Se va reţine că înscrisul respectiv reprezintă expunerea unui act juridic civil şi, în consecinţă, urmează să corespundă exigenţelor legale, inclusiv referitor la clauzele esenţiale ale acestuia.

În recipisă se poate specifica plata unei penalităţi pentru fiecare zi de intirziere potrivit (art. 624 CC), lipsa unei asemenea clauze duce la imposibilitatea de a cere penalitatea.

Indiferent de faptul dacă în recipisă este prevăzută dobînda de întîrziere sau nu, legea permite calcularea dobânzii de întârziere potrivit (art. 585 si 619 CC) care se va calucala din suma datorată peste rata dobânzii prevăzute de BNM. Actualmente rata BNM este de circa 19,6% pe an.

Cum să recuperați o datorie?

Dacă în procesul de recuperare a datoriei au aparut probleme, debitorul refuză binevol executarea obligațiilor de plată, nu răspunde la apelurile Dvs, vă tărăgănează plata, una din opțiuni ar putea fi adresarea la INCASO, care vă poate ajuta să recuperați banii în faza prejudiciară sau să Vă adresați în judecată.

Apelând la INCASO economisiti timp, nervi, bani.

INCASO oferă servicii de recuperare a datoriilor în faza prejudiciară, judiciară și de executare.

Pentru detalii, apelați 022 85 37 85.

Eugen Bujoreanu, INCASO