Și totuși, ce se întâmplă dacă nu achit datoria?

Și totuși, ce se întâmplă dacă nu achit datoria?

Optăm pentru soluționarea amiabilă a tuturor divergențelor apărute cu debitorii. Suntem dispuși să găsim o cale optimă de rezolvarea a litigiilor și convenabilă atât debitorului cât și creditorului, cum ar fi: întocmirea graficelor eșalonate de rambursare a datoriei, acordarea termenilor rezonabili pentru achitarea datoriilor, eventual stoparea calcului penalităților și chiar reducerea lor etc.
Dar, daca după epuizarea tuturor căilor de soluționare amiabilă a conflictului, debitorul refuză să achite benevol datoriile, vom fi nevoiți să urmăm procedee legale de încasare forțată a sumelor care vor duce la apariția unor costuri suplimentare (cheltuieli de judecată, inclusiv taxa de stat de 3% din valoarea acțiunii, serviciile avocatului de la 2500 de lei per caz, cheltuieli de executare formate din speze/costuri de executare de la 1000 de lei si mai mult, onorariul executorului judecătoresc cca 10% din valoarea acțiunii etc.)
Drept prima etapă în acest proces va fi intentarea unei acțiuni civile în instanța de judecată împotriva debitorului. La faza examinării dosarului în cadrul instanței de judecată pot fi aplicate diferite măsuri de asigurare a acțiuni conform art. 175 CPC RM, prin care debitorul nu va putea dispune de bunurile pe care le deține sau poate fi limitat în posibilitatea întocmirii unor acte juridice (de exemplu înstrăinarea de bunuri, alte valori) și alte măsuri legale (restricționarea perfectării de acte, etc).
Ulterior o dată cu obținerea hotărârii judecătorești, dacă debitorul menține poziția de refuz în achitare, cazul este remis executorului judecătoresc cu care colaborează INCASO. Iar executorul judecătoresc, în corespundere cu prevederile Codului de Executare RM, va acționa în scopul încasării silite/forțate a sumelor debitoare, cum ar fi: aplicarea sechestrelor/interdicțiilor asupra bunurilor mobile/imobile, vânzarea ulterioară a acestora, la prețuri mai mici decât cele de piață, pentru satisfacerea pretențiilor creditorului, ș.a. măsuri legale.
De aceia, Sugerăm să fiți precauți cu datoriile pe care le aveți și să vă onorați obligațiunile de plată în termenii contractuali și cei legali, să comunicați cu INCASO atunci când sunteți contact și/sau când aflați că aveți o datorie restantă procesată de INCASO.


Buclis Ana, Avocat
INCASO Compania de Colectare a Datoriilor
Parte a Grupului JULIANUS INKASSO
Prezenți în: Moldova, Estonia Lituania, Letonia, Finlanda, Suedia, ș.a.
Adresa: mun. Chișinău, str. Hâncești 138/1, MD 2070
www.incaso.md www.julianus.ee
Tel: +373 22 85 37 85, Fax: +373 22 853765, e-mail: info@incaso.md