Răspunde oare persoana fizică pentru datoriile companiei sale – Inteprindere Individuală? - DA

Răspunde oare persoana fizică pentru datoriile companiei sale – Inteprindere Individuală? - DA

Răspunde oare persoana fizică pentru datoriile companiei sale – Inteprindere Individuală? Desigur - DA.

În contextul legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sînt interzise de legislaţie.

Întreprinderea individuală nu este persoană juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică întreprinzător individual.
Patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile persoanele ale antreprenorului.

ANTREPRENORUL-POSESOR AL ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE POARTĂ RĂSPUNDERE NELIMITATĂ PENTRU OBLIGAŢIILE ACESTEIA CU ÎNTREG PATRIMONIUL SĂU.

În cazul în care şi membrii familiei sunt posesori ai întreprinderii individuale, aceştia poartă răspundere nelimitată solidară pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul lor.

Însă există bunuri care nu pot face obiectul urmăririi - bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului persoană fizică şi al membrilor lui de familie: încălţămintea, lenjeria de corp şi de pat, toate bunurile copiilor, icoanele şi portretele de familie s.a.

Pentru datoriile acumulute faţă de creditorii săi, întreprinderea individuală portă răspundere în conformitate cu prevedrile ale legislaţiei civile din Republica Moldova.

Pentru faptele ilegale comise în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, persona fizică poate fi atrasă la răspundere contravenţională sau penlă.

Eugen Bujoreanu, INCASO