În a doua jumătate a anului 2014, INCASO a înaintat în judecată peste 5000 de dosare

În a doua jumătate a anului 2014, INCASO a înaintat în judecată peste 5000 de dosare

 În a doua jumătate a anului 2014, INCASO a înaintat în judecată peste 5000 de dosare

5000 de dosare au fost înaintate de INCASO în judecată în a doua jumătate a anului 2014. Numai la judecătoria Bălți au fost expediate 780 de dosare, majoritatea împotriva debitorilor companiilor care prestează servicii comunale (evacuarea gunoiului, servicii apă și electricitate, servicii SEL).
INCASO, Compania nr. 1 de Colectare a Datoriilor din Moldova, specializată în colectarea datoriilor, asigură, în mare parte, medierea şi recuperarea datoriilor în faza prejudiciară (până la judecată), încercând astfel să minimizeze cheltuielile datornicilor prin informarea lor despre datorie, explicarea efectelor juridice negative ale neachitării în termen şi invitarea de a achita datoria.
Dacă debitorii ignoră recomandările și eforturile INCASO, primii sunt acționați în judecată. Faptul adresării în judecată determină debitorii să suporte suplimentar costuri de taxă de stat, servicii avocaționale, dobânzi de întârziere, costuri pentru citații publice etc.
În a doua jumătate a anului 2014, peste 5000 de dosare au fost înaintate în instanțele de judecată din țară. Numai la judecătoria Bălți au fost înaintate peste 780 de dosare, majoritatea cazurilor înaintate fiind debitori ai companiilor de prestări servicii comunale (evacuarea gunoiului, servicii apă și electricitate, servicii SEL). Peste 230 de debitori sunt deja în procedura de executare și s-au pomenit cu conturi bancare blocate, interdicții la părăsirea țării, la perfectarea de pașapoarte, rețineri din salarii ș.a. O parte din bunuri mobile și imobile vor fi scoase la vânzare în procedura de licitație și/sau prin intermediul magazinelor de consignație.
De asemenea INCASO transmite debitorii răuplatnici în Registrul Negativ al Datornicilor – www.infodebit.md, fapt care afectează imaginea persoanei și interesele acestea la contractarea unui împrumut sau serviciu.
INCASO roagă debitorii să respecte angajamentele financiare în termen, iar dacă sunt în dificultate să contacteze INCASO și să convină asupra unui grafic de plată eșalonată. Persoanele cu Grafic de eșalonare – sunt excluși din Registrul Negativ al Datornicilor – www.infodebit.md. Soldul datoriei mai vechi poate fi verificat telefonând la INCASO la nr. 022 85 37 85.
Pensionarii, veteranii și invalizii beneficiază de înlesniri și reduceri la plata restanțelor.
INCASO îndeamnă toți debitorii să adopte o atitudine conștientă și responsabilă față de credite și față de achitarea datoriilor, pentru a evita surprizele neplăcute ale consecințelor de neplată (http://incaso.md/info/results_of_non_payment)
Compania INCASO este specializată în colectarea datoriilor și are misiunea de a îmbunătăți cultura plăților și a activității economice. INCASO este cea mai mare companie de colectare din Republica Moldova și procesează la moment peste 100.000 de debitori activi.
ÎM "INCASO" SRL Compania de Colectare a Datoriilor
Parte a Grupului JULIANUS INKASSO
Prezenți în: R. Moldova, România, Estonia Lituania, Letonia, Finlanda, Suedia, ș.a.
Adresa: mun. Chișinău, str. Hâncești 138/1, MD 2070 
www.incaso.md www.julianus.ee 
Tel: +373 22 85 37 85, Fax: +373 22 853765, e-mail: info@incaso.md
follow us on Facebook: http://www.facebook.com/incaso